Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

eurobus team

Ing. Ľubomír Gerši
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
gersi (@) eurobus.sk, tel: 055/67 85 240

Ing. Martin Sojka
podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa a.s.
msojka (@) tempus.sk, tel: 

Ing. Štefan Gajdoš
člen predstavenstva a.s. a zmocnenec pre kvalitu
sgajdos (@) tempus.sk, tel: 

Juraj Sústrik
riaditeľ dopravného závodu Rožňava
sustrik (@) eurobus.sk, tel: +421 908 971 261

Ing. Ľubomír Pastiran
riaditeľ dopravného závodu Spišská Nová Ves
pastiran (@) eurobus.sk, tel: +421 905 522 156

Ing. Elena Belicová
vedúci odboru zahraničnej a diaľkovej dopravy
belicova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 253, skype: belicova.elena

Ing. Eva Čermáková
vedúci odboru prímestskej a mestskej dopravy
cermakova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 220, skype: eva.cermakova4

Juraj Palai
vedúci prevádzky Košice
palai (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 383, skype: juraj.palai

Marek Rojček
vedúci oddelenia vnútroštátnej dopravy
rojcek (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 220

Ing. Ľudmila Gondová
vedúca oddelenia dopravných činností DZ Spišská Nová Ves
gondova (@) eurobus.sk, tel: +421 905 656 270

Miloš Manko
vedúci odd. P a E
Dopravný závod Rožňava
mobil phone: +421 908 971 260, e-mail: manko.m (@) eurobus.sk

Viola Olejárová
referent zájazdovej dopravy
olejarova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 302

Erika Ženčárová
referent zájazdovej dopravy
zencarova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 302

Milena Makovníková
referent zájazdovej dopravy DZ Rožňava
makovnikova (@) eurobus.sk, tel: 058/734 31 51, +421 905 202 531

Mgr. Jana Barteková
referent zájazdovej dopravy DZ Spišská Nová Ves
bartekova (@) eurobus.sk tel: 053/41 73 128, 0918 704 428

Ing. Oxana Balážová
vedúci ekonomického odboru
balazova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 258

Ing. Kristína Kováčová
vedúci oddelenia IS
kovacova (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 365

Mgr. Beáta Kolárová 
rozvoj ľudských zdrojov
kolarova (@) eurobus.sk, tel: 0918 610 250

Adrian Forrai
marketingový manažér
forrai (@) eurobus.sk, tel: 055/68 07 327,  skype: adrian_forr