Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

OZNAM PRE KLIENTOV ONLINE PREDAJA

mail    V prípade, ak ste pri kúpe cestovného lístka prostredníctvom online predaja neobdržali potvrdzujúci e-mail s cestovným lístkom, skontrolujte si ADRESÁR NEVYŽIADANEJ POŠTY (SPAM, JUNKED).

yes     Cestovný lístok je NUTNÉ pred cestou VYTLAČIŤ!!!

enlightened    Môžete si ho vytlačiť aj opätovným prihlásením sa do Online predaja cez Môj účet, zadaním rovnakých prihlasovacích údajov (e-mailova adresa, heslo) ako pri kúpe daného cestovného lístka.

yes     Ako cestovný lístok nebude uznaný potvrdzujúci e-mail o zaplatení alebo bookovaní.

surprise     Pri nepredložení vytlačeného cestovného lístka je vodič oprávnený požadovať zakúpenie nového CL!

yes     V prípade duplicitnej kúpy si môže klient požiadať o vrátenie cestovného za nevyužitý cestovný lístok. Podmienkou je doloženie kópie CL zakúpeného u vodiča. ˇUčtovaný je 10%-tný storno poplatok.