Boli ste úspešne prihlásený.

Zmeny v cestovných poriadkoch

15.01.2018  budú zmenené tieto cestovné poriadky na linkách:
802415 Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde 
802450 Košice - Košice,USS - Cestice - Mokrance - Moldava n. B. - Zádiel - Turňa n. B. / Dvorníky-Včeláre 
802442 Košice - Hrašovík - K. Olšany - Beniakovce - Chrastné / Ploské - Brestov - Varhaňovce 
v prímestskej doprave Košice

801401 Gelnica - Žakarovce 
801403 Gelnica - Margecany/Kojšov 
801405 Úhorná - Smolník - Mníšek nad Hnilcom - Prakovce - Gelnica 
801409 Mníšek nad Hnilcom - Gelnica - Margecany / Opátka - Košice - Košice,USS 
801411 Kojšov - Margecany/Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom 
801415 Kojšov - Margecany 
801417 Helcmanovce - Gelnica - Krompachy - Slovinky 
810414 Spišská Nová Ves - Domaňovce - Spišské Vlachy - Krompachy 
810425 Spišská Nová Ves - Teplička 
810451 Krompachy - Kluknava - Hrišovce 
810460 Krompachy - Kaľava - Slatvina / Vojkovce - Spišské Vlachy 
810463 Krompachy - Jablonov - Lúčka 
v prímestskej doprave Spišská Nová Ves

808433 Rožňava - Silická Jablonica / Turňa nad Bodvou 
808436 Brdárka - Hanková - Štítnik - Čierna Lehota 
v prímestskej doprave Rožňava
 


11.12.2017 boli zmenené tieto cestovné poriadky na linkách:801403 Gelnica - Margecany/Kojšov 
801417 Helcmanovce - Gelnica - Krompachy - Slovinky 
810451 Krompachy - Kluknava - Hrišovce 

v prímestskej doprave Spišská Nová Ves