Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Spišská Nová Ves

Kancelária poskytuje klientom všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú prevádzky mestskej hromadnej dopravy, primeskej pravidelnej autobusovej dopravy a aj medzinárodnej dopravy.V pokladni si cestujúci môžu vybaviť čipovú kartu(personifikáciu dopravnej čipovej karty, aktiváciu žiackej preukážky, resp. elektronickej kreditnej peňaženky, navýšenie resp. kontrolu kreditu, uloženie informácie o zakúpenom žiackom časovom lístku na DČK, vykonanie zmien na DČK, resp. vybavenie reklamácie, všeobecné informácie súvisiace s používaním DČK a jej výhodami.
Kancelária zabezpečuje predaj cestovných lístkov v systéme AMS a na všetky medzinárodné autobusové linky, spoločnosti eurobus,a.s. Košice.Zaroveň poskytujeme informácie o príchodoch, odchodoch, trase spoja....

V kancelárii je možnosť nahlásiť sa na zájazd do Nového Targu-Poľsko (nepravidelná doprava).

 

Kontakt: 
tel. +421 905 404 921, 053/442 11 54

e-mail: novotna@eurobus.sk

 

Otváracie hodiny:
7.30 - 12.00         13.00 - 15.30