Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Rožňava

 

Kancelária poskytuje klientom všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy (najvýhodnejšie autobusové spojenie podľa požiadaviek zákazníka, prepravná cena za vykonanú službu, výnimky v platnosti autobusových spojov, vysvetlenie ustanovení Prepravného poriadku a Tarify, všeobecné informácie súvisiace s prepravou zákazníka).
Súčasne zabezpeèuje všetky služby spojené s úlohami a povinnosťami zakladajúceho člena združenia EMBASE, ktorým eurobus, a.s. je od 1.marca 2005 ( personifikáciu dopravnej čipovej karty (DČK), aktiváciu DČK pre ostatných členov združenia, aktiváciu žiackej preukážky, resp. elektronickej kreditnej peňaženky, navýšenie resp. kontrolu kreditu, uloženie informácie o zakúpenom žiackom časovom lístku na DČK, vykonanie zmien na DČK, resp. vybavenie reklamácie, všeobecné informácie súvisiace s používaním DČK a jej výhodami.
Kancelária zabezpečuje predaj cestovných lístkov v systéme AMS a na všetky medzinárodné autobusové linky spoločnosti eurobus,a.s. Košice.

 

Prevádzková doba: pondelok - piatok   07:00 - 16:00 hod.

Kontakty: tel. 
0907 997 584  

e-mail: makovnikova@eurobus.sk