Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Tarifa zahraničnej dopravy platí

 

O B S A H

1. Základné ustanovenia 3
2. Osobitné ustanovenia (802807 Košice – Rome, 802824 Košice – Geneve,
                                          802833 Košice – London, 802834 Košice – Paris,
                                          802835 Košice – Rotterdam, 802842 Košice – Mannheim,
                                          802899 Košice – Rotterdam
)
4
2.1 Cestovné a jeho druhy 4
2.2 Dovozné za prepravu batožiny 5
2.3 Sankčná úhrada 6
   
3. Osobitné ustanovenia  (807707 Michalovce – Praha 16
3.1. Cestovné a jeho druhy 16
3.2. Dovozné za prepravu batožiny 17
3.3. Sankčná úhrada 17
   
4. Osobitné ustanovenia  (802606 Prešov – Wien 20
4.1 Cestovné a jeho druhy 20
4.2 Dovozné za prepravu batožiny 22
4.3 Sankčná úhrada 22
   
5. Osobitné ustanovenia  (802906 Košice - Užhorod 25
5.1 Cestovné a jeho druhy 25
5.2 Dovozné za prepravu batožiny 26
5.3 Sankčná úhrada 25
   
6. Osobitné ustanovenia  (810804 Spišská Nová Ves - Makarska 27
6.1 Cestovné a jeho druhy 28
6.2 Dovozné za prepravu batožiny 28
6.3 Sankčná úhrada 29
   
7. Osobitné ustanovenia  (802808 Košice - Tiszaújváros 30
7.1 Cestovné a jeho druhy 30
7.2 Dovozné za prepravu batožiny 30
7.3 Sankčná úhrada 31
   
8. Osobitné ustanovenia  (810805 Spišská Nová Ves - Jablonka 32
8.1 Cestovné a jeho druhy 32
8.2 Dovozné za prepravu batožiny 32
8.3 Sankčná úhrada 32
   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

hore ⇔

Dokumenty na stiahnutie

807707 Michalovce - Sečovce - Košice – Poprad - Žilina - Brno – Praha
802606 Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien