Boli ste úspešne prihlásený.

Uzávierka medzi obcami Peder a Žarnov

 

Z dôvodu uzávierky cesty medzi obcami Peder a Žarnov od 1.6.2018 do 31.7.2018 dôjde v cestovných poriadkoch k nasledujúcim zmenám: 

 • spoje na trase (linka 802453)Turňa – Hosťovce – Chorváty – Turnianska Nová Ves – Žarnov – Peder – Moldava a späť, resp.  Turňa – Žarnov – Peder – Moldava a späť budú premávať  po obchádzkovej trase okolo PD Peder s predpokladaným meškaním cca 5 minút, s výnimkou spoja s odchodom z Moldavy o 6,24 do Turne, ktorý pôjde o 5 min. skôr – o 6,19 hod.
 • spoje na trase (linka 802452) budú premávať, taktiež po obchádzkovej trase okolo PD Peder, nasledovne:
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 4,05 hod. z Moldavy do US Steelu pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 4,00 hod. po trase Moldava – Žarnov – Janík – Peder – Moldava, 
  • spoj s odchodom počas víkendov a sviatkov o 4,15 hod. z Janíka do US Steelu pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 4,10 hod. po trase Janík – Žarnov – Peder – Moldava, 
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 4,40 hod. z Moldavy do Košíc pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 4,35 hod. po trase Moldava – Žarnov – Janík – Peder – Moldava,        
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 5,55 hod. z Janíka do Moldavy pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 5,50 hod. po trase Janík – Žarnov – Peder – Moldava,                                                
  • spoje s odchodom z US Steelu o 6,35 hod. pôjdu po trase Moldava – Peder – Janík – Žarnov – Moldava,                                                                                                                 
  • spoje s odchodom z Moldavy o 8,10 hod., 10,10 hod., 11,05 hod., 17,15 hod. pôjdu po trase Moldava – Peder – Janík – Žarnov – Moldava,                                                    
  • spoj s odchodom počas víkendov a sviatkov o 12,05 hod. z Moldavy cez Janíka do Čečejoviec pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 12,00 hod. po trase Moldava – Žarnov  - Janík – Peder – Moldava,
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 12,10 hod. z Moldavy cez Janíka do US Steelu pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 12,05 hod. po trase Moldava – Žarnov  - Janík – Peder – Moldava,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • spoj s odchodom počas dní školského vyučovania o 13,10 hod. z Moldavy pôjde po trase Moldava – Peder – Žarnov – Janík – Moldava,                                                          
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 14,20 hod. z Moldavy pôjde po trase Moldava – Janík – Žarnov – Peder – Moldava,                                                                                 
  • spoj s odchodom počas dní školského vyučovania o 14,35 hod. z US Steelu pôjde po trase Moldava – Janík – Žarnov – Peder – Moldava,                                                              
  • spoj s odchodom počas dní školských prázdnin o 14,35 hod. z US Steelu pôjde po trase Moldava – Peder – Žarnov – Janík – Moldava,                                                               
  • spoj s odchodom počas víkendov a sviatkov o 15,00 hod. z US Steelu pôjde po trase Moldava – Peder – Janík – Žarnov – Moldava,                                                                       
  • spoj s odchodom denne o 16,15 hod. z Moldavy pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 16,10 hod. po trase Moldava – Žarnov – Janík – Peder – Moldava,                                               
  • spoj s odchodom denne o 19,10 hod. z Moldavy pôjde po trase Moldava – Peder – Žarnov – Janík,                                                                                                                          
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 20,15 hod. z Janíka do US Steelu pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 20,10 hod. po trase Janík – Žarnov – Peder – Moldava,                     
  • spoj s odchodom počas víkendov a sviatkov o 20,30 hod. z Janíka do Moldavy pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 20,25 hod. po trase Janík – Žarnov – Peder – Moldava,                
  • spoj s odchodom počas pracovných dní o 22,35 hod. z US Steelu pôjde po trase Moldava – Peder – Žarnov – Janík,                                                                                              
  • spoj s odchodom počas víkendov a sviatkov o 23,05 hod. z Moldavy pôjde po trase Moldava – Peder – Žarnov – Janík.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zároveň dôjde k zmene autobusových zastávok v obci Peder – zastávka je presunutá ku PD Peder a v obci Žarnov – počas uzávierky budeme využívať len zastávku pri obchode, zastávky pri križovatke smerom do Janíka budú počas uzávierky nefunkčné. Zastavovanie autobusov na zastávke Peder, samota bude z dôvodu obchádzkových trás do značnej miery obmedzené.

Zmeny na hore spomenutých autobusových linkách vyvolali ďalšie zmeny:

 • spoj s odchodom počas sobôt o 11,20 hod. z Košíc do Moldavy pôjde o 5 min. skôr , t.j. o 11,15 hod. a spoj s odchodom počas nedieľ o 11,45 hod. z Moldavy do Dvorníkov – Včelár pôjde o 5 min. neskôr, t.j.  o 11,50 hod.

Taktiež od uvedeného dátumu dôjde k nárastu tarifných kilometrov a z toho dôvodu môže dôjsť aj ku nárastu výšky cestovného.

Za spôsobené zmeny a prípadné meškanie spojov sa ospravedlňujeme.

 

eurobus a.s.