Boli ste úspešne prihlásený.

Bezplatná doprava pre občanov Ukrajiny

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine, pristupujú Prešovský a Košický samosprávny kraj a mesto Spišská Nová Ves k zavedeniu bezplatného cestovného pre ukrajinských občanov smerujúcich na Slovensko.

Bezplatná preprava sa týka všetkých prímestských autobusových liniek zmluvných dopravcov Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja (eurobus, ARRIVA Michalovce, SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad) a všetkých liniek mestskej hromadnej dopravy v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch, pričom jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom.


У зв’язку з надзвичайною ситуацією на словацько-українському державному кордоні, спричиненою військовим конфліктом в Україні, Пряшівський та Кошицький самоврядні краї та місто Спішська Нова Вес запроваджують безкоштовний проїзд для громадян України, які прямують до Словаччини.

Безкоштовний транспорт поширюється на всі приміські автобусні лінії контрактних перевізників Кошицького самоврядного регіону та Пряшівського самоврядного регіону (Eurobus, ARRIVA Michalovce, SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty та SAD Poprad) та на всі лінії громадського транспорту в Спішській. Нова Весь та Сміжани. Обов’язковою умовою є підтвердження громадянства України (паспорт).