Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov liniek MHD 9 a 14 v Spišskej Novej Vsi

Od pondelka 16. mája 2022 sa menia cestovné poriadky liniek MHD 9 a 14 v Spišskej Novej Vsi. Zmeny sa týkajú hlavne drobných časových úprav spojov smerujúcich do závodu EMBRACO z dôvodu zabezpečenia prípojov od spojov prímestskej autobusovej dopravy.

Linka/spoj    Zmena

MHD 9/9        časový posun o 2 min. neskôr, spoj nepremáva cez sídl. Východ
MHD 9/15      časový posun o 3 min. neskôr
MHD 14/11    časový posun o 2 min. neskôr

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete v sekcii Cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany >.


Uzávierka mosta na Škultétyho ul. v Prešove

Od soboty 7. mája 2022 bude prebiehať dlhodobá uzávierka mosta nad železničnou traťou na Škultétyho ul. v Prešove. Z tohto dôvodu budú spoje na linke 810416 Spišská Nová Ves - Prešov obchádzať uzatvorený úsek v Prešove po uliciach Škultétyho > Budovateľská > Pražská > Košická v oboch smeroch. Spoje budú zastavovať v smere do Prešova aj na zastávkach Prešov, Škultétyho, Prešov, Priemyselné centrum a Prešov, Košická. V smere do Spišskej Novej Vsi budú spoje zastavovať aj na zastávke Prešov, Škultétyho.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálny cestovný poriadok linky 810416 Spišská Nová Ves - Domaňovce - Krompachy - Široké - Prešov >.


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.5.2022

Od nedele 1. mája 2022 dochádza k zmenám cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Zmeny sa týkajú drobných časových úprav odchodov viacerých autobusových spojov.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Dlhodobá uzávierka mosta v Gelnici

Z dôvodu plánovanej dlhodobej uzávierky mosta cez rieku Hnilec (horný most) v Gelnici bude od stredy 30. marca 2022 doprava organizovaná v zmenenom režime a prímestské linky prechádzajúce dotknutým úsekom budú premávať podľa obchádzkových cestovných poriadkov.

801401 Gelnica - Žakarovce

  • spoje v smere z Gelnice do Žakaroviec budú zo zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • vybrané spoje v dopoludňajších a popoludňajších hodinách budú vedené už od/až po zastávku Gelnica, nemocnica

801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce

  • spoje v smere do Kojšova, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Kojšova, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná

  • spoje v smere do Prakoviec, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Prakoviec, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a zastávku Gelnica, TESCO. Zastávka Gelnica, Banícke nám. nebude obsluhovaná
  • spoje v smere do Margecian, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Margecian, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS

  • spoje v smere z aj do Gelnice budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO

Zastávka Gelnica, Banícke nám. bude počas uzávierky mosta ZRUŠENÁ.

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu zmien v trasách liniek dochádza aj k drobným časovým posunom pri vybraných spojoch. Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 30.3.2022:

801401 Gelnica - Žakarovce >
801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce >
801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná >
801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS >


Zmena trasy linky MHD 1 z dôvodu uzávierky ulice Medza v Spišskej Novej Vsi

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Medza v Spišskej Novej Vsi (medzi OC Lidl a OC NEO zóna) nebude od pondelka 21. marca 2022 linka MHD 1 v Spišskej Novej Vsi dočasne zastavovať na zastávkach Medza, poliklinika a Nad Medzou, Lidl. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Kaufland (vzdialená približne 300 m od zastávky Medza, poliklinika) a Štefánikovo námestie (vzdialená približne 400 m od zastávky Nad Medzou, Lidl).

Od rovnakého dátumu zároveň dochádza k menším zmenám v cestovných poriadkoch liniek MHD Spišská Nová Ves 2, 8 a 13. Platné cestovné poriadky nájdete v sekcii Cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany >.


Obmedzenia na sídl. Nad Jazerom

Z dôvodu začatia prvej etapy rekonštrukcie Slaneckej ulice v Košiciach budú spoje prímestskej autobusová doprava od nedele 13. marca 2022 premávať v úseku medzi Galaktickou ulicou a Raketovou ulicou po obchádzkovej trase cez Važeckú ulicu. Zastávka Važecká bude presunutá zo Slaneckej ulice na Važeckú ulicu pred OC Važec v oboch smeroch. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy z Košíc v smere do Krásnej a späť.


Uzatvorenie mosta v Sirníku

Z dôvodu mimoriadneho uzatvorenia mosta cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník dôjde od štvrtka 10. marca 2022 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/10 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude premávať medzi Oborínom a Zemplínskym Klečenovom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Sirník, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč nebudú obsluhované

802409/7 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Sirník, Stredisko obce; v úseku Sirník - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/14 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Sirník, Stredisko obce; v úseku  Veľké Kapušany - Sirník bude spoj zrušený bez náhrady

802409/11 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Zemplínskym Klečenovom a Oborínom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Zemplínsky Branč, Novosad, Hraň a Sirník nebudú obsluhované

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.