Boli ste úspešne prihlásený.

Respirátor FFP2 v autobusoch

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 99/2021 Z. z. platí od pondelka 8. marca 2021 pre cestujúcich v prostriedkoch verejnej dopravy za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) povinnosť používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

 

- deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy

- osoby so závažnými poruchami autistického spektra

- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

 

Cestujúci, ktorý si odmietne nasadiť respirátor, alebo si ho počas prepravy zloží z tváre, môže byť oprávneným zamestnancom dopravcu vykázaný z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného, v zmysle platných ustanovení prepravného poriadku vydaného dopravcom eurobus, a.s.

 

Prosíme cestujúcich o dodržiavanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a ohľaduplnosť voči vodičom aj ostatným cestujúcim. Chráňte seba a svoje okolie. Ďakujeme.