Boli ste úspešne prihlásený.

Otváracie hodiny Zákazníckeho centra

8:00 - 15:30

V zákazníckom centre na autobusovej stanici v Košiciach sú od 25. novembra 2021 otváracie hodiny v od 8.00 – 15.30 hod.