Boli ste úspešne prihlásený.

Prepravný poriadok a tarifné podmienky

PRÍLOHA č. 2a k zmluve 2019 - tarifa prímestskej dopravy s platnosťou od 1.2.2019