Boli ste úspešne prihlásený.

Приміський транспорт

Spoločnosť eurobus, a.s. disponuje 350 modernými autobusmi v štandardnom aj komfortnejšom prevedení.

Zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú.
Prímestskú dopravu viete využiť na 116-tich prímestských linkách v Košickom, Spišskom a Gemerskom regióne.
Mestskú autobusovú dopravu eurobus môžete využiť na mestských linkách v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave.Košický samosprávny kraj
Prímestskú dopravu spolufinancuje Košický samosprávny kraj