Boli ste úspešne prihlásený.

Kariéra

Ak máte záujem pracovať v spoločnosti eurobus a.s., pošlite nám, prosíme, Váš profesijný životopis emailom na kariera@tempus.sk.

Tu si môžete pozrieť zamestnanecké benefity, ktoré ponúka spoločnosť eurobus a.s. svojim zamestnancom.

Kontakt:
eurobus, a.s.
Staničné námestie 9
040 04 Košice
kariera@tempus.sk
tel. +421 918 610 218

UPOZORNENIE: Upozorňujeme záujemcov o pracovný pomer v spoločnosti eurobus, a.s., že k žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doložiť životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov. Formulár súhlasu nájdete nižšie. Nevyžiadané zaslané dokumenty po 3 mesiacoch skartujeme. Ak budete mať záujem o obnovenie žiadosti, opätovne zašlite všetky uvedené dokumenty na príslušnú mailovú adresu. Žiadame záujemcov o absolventskú prax, aby sa o podmienkach najprv informovali na príslušnom úrade práce, kde musia byť minimálne 3 mesiace evidovaní. Následne záujemca zašle na uvedenú mailovú adresu žiadosť o AP a životopis.

 ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ POČAS STREDNEJ ŠKOLY

Spoločnosti eurobus a.s. a TEMPUS GROUP a.s. pripravili v rámci projektu Systém duálneho vzdelávania pre školský rok 2020/2021 praktické vyučovanie v odbore: 6317 M Obchodná akadémia.


Spolupracujeme s: Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice

Učebná zmluva: Absolvovanie výcviku počas všetkých 4 rokoch výlučne v administratívnych budovách spoločností Tempus. Dĺžka vyučovacieho dňa v 1. ročníku je 6 hodín/týždenne. Dĺžka vyučovacieho dňa v 2 - 4 ročníku je 7 hodín/týždenne.

Praktické vyučovanie: prebieha v moderne zariadených kanceláriách pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov spoločnosti formou individuálnej výuky. Spoločnosť TEMPUS GROUP a.s. poskytuje ekonomické, personálne a IT služby pre eurobus a.s.


Motivácia:

 1. od prvého ročníka je žiak členom profesionálneho tímu
 2. motivačné štipendium
 3. stravovanie so stravnými lístkami Callio
 4. praktické skúsenosti

Silné stránky duálneho systému vzdelávania:

 • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a  ich obsah
 • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
 • Motivácia žiaka k lepším pracovným a študijným výkonom prostredníctvom prospechových štipendií
 • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
 • Žiak v rámci duálneho vzdelávania zažíva reálne pracovné situácie a osvojuje si firemnú kultúru
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Viac info na https://dualvkocke.sk/