Boli ste úspešne prihlásený.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves, autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

viac

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja

viac