Boli ste úspešne prihlásený.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s. II. etapa

Predmetom realizácie projektu je nákup 70 kusov 10,5 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímesetskej dopravy, 90 kusov 12 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy, 7 kusov 14,5 metrových trojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy a 10 kusov 12 metrových nízko-podklažných dvojnápravových mestských autobusov.

viac

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves, autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

viac

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja

viac

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Predmetom realizácie projektu je nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných 9 kusov Low Entry 10,5 metrových autobusov prímestskej dopravy a 19 kusov Low Entry 12 metrových autobusov prímestskej dopravy.

viac