Boli ste úspešne prihlásený.

Meškanie spojov

Dátum a čas
Názov
Popis
Dátum a čas:18.05.2023 15:54:24
Názov:Meškania spojov
Popis:

Upozorňujeme cestujúcich , že z dôvodu rekonštrukcie cesty II/533 v úseku medzi zastávkami Spišská N. Ves, Novov. Huta, Poľovník až Hnilčík, Kíra (obojsmerne) dochádza k meškaniu spojov liniek 810430 a 810433 vo výške 5 až 20 minút. Meškanie je spôsobené jednosmernou premávkou v rekonštruovanom úseku. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.


Dátum a čas:29.05.2023 13:49:19
Názov:Mimoriadny výpadok spojov
Popis:

Vážení cestujúci, z dôvodu nedostatku personálu budú dňa 30. mája 2023 vynechané nasledovné spoje v regiónoch Košice a Rožňava:

802437/11      6.15 h Košice, AS - Družstevná pri Hornáde, Malá Vieska, ZŠ 6.50 h
802437/16      6.44 h Sokoľ - Košice, AS 7.20 h v úseku Kostoľany nad Hornádom, centrum - Košice, AS. Spoj je v úseku Kostoľany nad Hornádom, centrum - Košice, AS nahradený spojom 802437/20
802450/60      5.50 h Moldava nad Bodvou, terminál - Košice, AS 6.45 h 
802452/27      14.35 h Košice, vstupný areál USS -  Moldava nad Bodvou, terminál 15.51 h 
808405/2        5.45 h Moldava nad Bodvou, terminál - Rožňava, AS 6.35 h, v úseku Dvorníky - Včeláre, Dvorníky, PD - Rožňava, AS. Autobus zájde na zastávku Turňa nad Bodvou, cementáreň, kde je zabezpečený prestup na spoj 808433/2.
808405/19      7.40 h Rožňava, AS - Moldava nad Bodvou, terminál 8.33 h, spoj bude nahradený spojom 808405/17 z Rožňavy do Košíc a Bardejova, pričom obslúži zastávky Dvorníky-Včeláre, Dvorníky, čakáreň, Turňa nad Bodvou, rázc. Háj, Turňa nad Bodvou, aut. st a Turňa nad Bodvou, rázc. sídl. Zastávka Dvorníky-Včeláre, Dvorníky, bytovky nebude obslúžená !

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.


Dátum a čas:28.05.2023 16:23:16
Názov:Mimoriadny výpadok spojov
Popis:

Vážení cestujúci, z dôvodu nedostatku personálu budú dňa 29. mája 2023 vynechané nasledovné spoje v regiónoch Košice a Rožňava:

802437/11      6.15 h Košice, AS - Družstevná pri Hornáde, Malá Vieska, ZŠ 6.50 h
802450/60      5.50 h Moldava nad Bodvou, terminál - Košice, AS 6.45 h 
802452/27      14.35 h Košice, vstupný areál USS -  Moldava nad Bodvou, terminál 15.51 h 
808405/2        5.45 h Moldava nad Bodvou, terminál - Rožňava, AS 6.35 h, v úseku Dvorníky - Včeláre, Dvorníky, PD - Rožňava, AS. Autobus zájde na zastávku Turňa nad Bodvou, cementáreň, kde je zabezpečený prestup na spoj 808433/2.
808405/19      7.40 h Rožňava, AS - Moldava nad Bodvou, terminál 8.33 h, spoj bude nahradený spojom 808405/17 z Rožňavy do Košíc a Bardejova, pričom obslúži zastávky Dvorníky-Včeláre, Dvorníky, čakáreň, Turňa nad Bodvou, rázc. Háj, Turňa nad Bodvou, aut. st a Turňa nad Bodvou, rázc. sídl. Zastávka Dvorníky-Včeláre, Dvorníky, bytovky nebude obslúžená !

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.