Boli ste úspešne prihlásený.

Mimoriadne udalosti

Dátum a čas
Názov
Popis
Dátum a čas:10.07.2024 10:17:21
Názov:Uzávierka mosta na ceste II/548 v obci Malá Ida
Popis:

Vo štvrtok 11. júla 2024 v čase 8.00 - 14.00 h dôjde k uzávierke mosta na ceste II/548 v intraviláne obce Malá Ida. Z uvedeného dôvodu budú spoje regionálnej autobusovej dopravy prechádzajúce dotknutým úsekom presmerované na obchádzku po miestnych komunikáciách. Zastávka Malá Ida bude počas uzávierky presunutá na dočasné miesto v križovatke ulíc Hlavná - Mlynská - K ihrisku.


Dátum a čas:10.07.2024 10:29:34
Názov:Obmedzenia dopravy z dôvodu konania 50. RALLY KOŠICE
Popis:

V sobotu 13. júla 2024 v čase 19.00 - 22.00 h bude prebiehať mestská rýchlostná skúška Optima, ktorá je súčasťou medzinárodnej automobilovej súťaže 50. RALLY KOŠICE. V tejto súvislosti nebude v uvedenom čase obsluhovaná autobusová zastávka Košice, OC Optima. Obmezdenie sa dotkne spoja 808405/46 s odchodom o 19.01 h zo zastávky Košice, OC Optima do Rožňavy - spoj zastaví na zastávke MHD Obchodné centrum Optima.

V nedeľu 14. júla 2024 v čase 8.00 - 15.00 h bude prebiehať z dôvodu konania medzinárodnej automobilovej súťaže 50. RALLY KOŠICE uzávierka cesty III/3290 medzi obcami Herľany a Rankovce. V tejto súvislosti bude spoj 802448/15 s odchodom o 8.00 h zo zastávky Košice, AS do Rankoviec vedený podľa cestovného poriadku len po zastávku Herľany, križovatka, kde bude čakať na uvoľnenie cesty a následne s meškaním približne 90 minút dokončí spoj do Rankoviec. Spoj 802448/26 s odchodom o 12.00 h zo zastávky Rankovce, Jednota do Bidoviec bude vedený bez obmedzení.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


Dátum a čas:17.06.2024 19:54:51
Názov:Meškania spojov na trase Rožňava - Dobšiná - Poprad
Popis:

Vážení cestujúci,

z dôvodu prebiehajúcich opravných prác na cestách I/66 a I/67 z Rožňavy do Popradu predpokladáme výraznejšie meškania spojov na trase Rožňava - Dobšiná a späť, a Rožňava - Poprad a späť.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme