Boli ste úspešne prihlásený.

Kontakty

 

Obchodné meno eurobus, a.s.

 

Staničné námestie 9
042 04 Košice
Slovenská republika
IČO 36 211 079
IČ pre DPH SK2020062352
DIČ 2020062352
Zapísaná Mestský súd Košice, oddiel Sa, vložka číslo: 1202/V
Telefón +421 55 6785 240
Email eurobus@eurobus.sk
   
Infolinka - zákaznícke centrum Košice +421 55 6807 306 (Pondelok - piatok 6.00 h - 18.00 h)
   
  Dopravný závod Rožňava
  Šafárikova 91
048 01 Rožňava
Telefón +421 907 997 584
Email rv@eurobus.sk
   
  Dopravný závod Spišská Nová Ves
  Duklianska 47
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón +421 53 4173 111
Email eurobus@eurobus.sk
   

 

  
Zaujíma nás Váš názor

Vážení cestujúci,

poskytujeme Vám priestor pre vyjadrenie Vašej pochvaly alebo sťažnosti spojenej s poskytovaním služieb spoločnosťou eurobus, a.s.

Aby bola Vaša pochvala posúdená alebo sťažnosť objektívne prešetrená a mohli byť na základe nej prijaté opatrenia, žiadame Vás o uvedenie čo najpresnejších údajov. Na Vašu sťažnosť Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

S pozdravom,

eurobus team