Boli ste úspešne prihlásený.

Napíšte nám

Zaujíma nás Váš názor

Vážený cestujúci,

poskytujeme Vám priestor na vyjadrenie Vašej pochvaly alebo sťažnosti spojenej s poskytovaním služieb spoločnosťou eurobus, a.s.

Aby bola Vaša pochvala posúdená, alebo sťažnosť objektívne prešetrená a mohli byť na základe nej prijaté opatrenia, žiadame Vás o uvedenie čo najpresnejších údajov. Na Vašu sťažnosť Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

S pozdravom,

tím eurobus a.s.

Údaje o spoji
Znenie pochvaly / sťažnosti
Kontaktné údaje