Boli ste úspešne prihlásený.

Napíšte nám

Zaujíma nás Váš názor.

Vážený cestujúci.

Poskytujeme Vám priestor pre vyjadrenie Vašej pochvaly, alebo sťažnosti spojené s poskytovaní služieb spoločnosťou eurobus, a.s.

Aby bola Vaša pochvala posúdená, alebo sťažnosť objektívne prešetrená a mohli byť na základe nej prijaté opatrenia, Vás žiadame o uvedenie čo najpresnejších údajov. Na Vašu sťažnosť Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

S pozdravom eurobus team.

Údaje o spoji
Znenie pochvaly / sťažnosti
Kontaktné údaje