Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Zahraničná a diaľková doprava

Vážení cestujúci,

      ďakujeme za dôveru, ktorú nám už dve desaťročia prejavujete pri využívaní pravidelných autobusových liniek našej spoločnosti. Sieť pravidelných liniek, vychádzajúcich najmä z Košíc, je dnes rozvetvená do 13 krajín Európy. Na ďalších destináciách participujeme predajom cestovných lístkov, prípadne sprostredkovaním užitočných informácií.


V záujme poskytnutia služieb čo najväčšiemu počtu cestujúcich upevnila spoločnosť eurobus

v posledných rokoch spoluprácu s členmi združenia eurolines.

         Okrem iných výhod sa táto spolupráca prejavuje častejším spojením do vašich obľúbených destinácií z východných oblastí Slovenska. Doprava je vykonávaná moderným autobusovým parkom vlastnými autobusmi, autobusmi našich partnerov či subdodávateľov. Samozrejmosťou je primeraný obchodno-prevádzkový servis.
Pre lepšiu dostupnosť našej dopravnej ponuky vám odporúčame využívať on-line služby e - ticket prostredníctvom našej web stránky.

         Aj v nasledujúcich obdobiach sa zlepšovaním ponúkaných služieb chceme uchádzať o vašu priazeň. V našich kanceláriách, agentúrach a predovšetkým v autobusoch ste vždy vítaní.


      Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi združenia Eurolines alebo subdodávateľsky a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu.

        Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu!
 


Zahraničná doprava

Košice - Munchen - Stuttgart - Frankfurt am Main

Od 01.02.2017 sa na linke uplatňuje 5% prirážka k cenníkovým cenám.

Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien

Od 01-01-2017 | Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien

Košice - Žilina - Bologna - Firenze - Roma

UPOZORNENIE: Od 01.02.2017 nebude obsluhovaná zastávka vo Venezii-Mestre! V januári tiež iba vo vybraných termínoch! Od 01.02.2017 sa na linke uplatňuje 5% prirážka k cenníkovým cenám.

Athina - Budapest - Košice - Rzesow

POZOR, zmena zastávky v Thessalonikách, adresa novej zastávky je MONASTIRIOU 28.

Prešov - Košice - Budapest - Bratislava - London

Od 13.01.2017 nový cestovný poriadok

Budapest - Bratislava - Wien - Paris

V Paríži a Strassbourgu možný prestup aj do iných miest Francúzska.

Michalovce - Košice - Praha - Berlin

Z Berlína možnosť dopravy do ďalších miest v Nemecku a v zahraničí.

Spišská Nová Ves- Košice- Split- MAKARSKA

Sezónna linka od 17. júna 2016