Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Zahraničná a diaľková doprava

Vážení cestujúci,

      ďakujeme za dôveru, ktorú nám už dve desaťročia prejavujete pri využívaní pravidelných autobusových liniek našej spoločnosti. Sieť pravidelných liniek, vychádzajúcich najmä z Košíc, je dnes rozvetvená do 13 krajín Európy. Na ďalších destináciách participujeme predajom cestovných lístkov, prípadne sprostredkovaním užitočných informácií.


V záujme poskytnutia služieb čo najväčšiemu počtu cestujúcich upevnila spoločnosť eurobus

v posledných rokoch spoluprácu s členmi združenia eurolines.

         Okrem iných výhod sa táto spolupráca prejavuje častejším spojením do vašich obľúbených destinácií z východných oblastí Slovenska. Doprava je vykonávaná moderným autobusovým parkom vlastnými autobusmi, autobusmi našich partnerov či subdodávateľov. Samozrejmosťou je primeraný obchodno-prevádzkový servis.
Pre lepšiu dostupnosť našej dopravnej ponuky vám odporúčame využívať on-line služby e - ticket prostredníctvom našej web stránky.

         Aj v nasledujúcich obdobiach sa zlepšovaním ponúkaných služieb chceme uchádzať o vašu priazeň. V našich kanceláriách, agentúrach a predovšetkým v autobusoch ste vždy vítaní.


      Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi združenia Eurolines alebo subdodávateľsky a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu.

        Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu!
 


Zahraničná doprava