Boli ste úspešne prihlásený.

Prímestská doprava

Spoločnosť eurobus, a.s. zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú.

Disponuje 350 autobusmi v štandardnom aj najmodernejšom prevedení. S autobusmi eurobus, a.s. je možné stretnúť sa na mestských linkách v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave, na 116 prímestských linkách v Spišskom, Gemerskom a Košickom regióne.


Prímestskú dopravu spolufinancuje:    Košický samosprávny kraj


  

Zaujíma nás Váš názor