Boli ste úspešne prihlásený.

Aktuálne obchádzky a zmeny v doprave

 

Od 1.11.2018 bude počas víkendov a sviatkov na dobu jedného mesiaca zachádzať do Beniakoviec spoj s odchodom z Košíc o 19,20 hod. z nástupišťa č.34. Spoj bude premávať po trase Košice – Vajkovce, rázc. Beniakova Polhora – Beniakovce – Vajkovce – ... – Varhaňovce. Zachovanie zachádzania uvedeného spoja aj v ďalšom období bude závisieť len od záujmu cestujúcej verejnosti.

802439 Košice - Budimír / Vajkovce - Ploské - Bunetice / Šarišské Bohdanovce - Varhaňovce - Brestov
802453 Košice - Košice,USS - Mokrance - Moldava n. B. - Turňa n. B. Hosťovce - Turňa n. B. - Moldava n. B.

Od 2.11.2018 bude počas pracovných dní na dobu jedného mesiaca premávať nový spoj s odchodom o 10,15 z Turne nad Bodvou. Spoj bude premávať po trase Turňa nad Bodvou – Hosťovce – Chorváty – Turnianska Nová Ves – Žarnov – Turňa nad Bodvou, s pokračovaním do Moldavy nad Bodvou. Zachovanie uvedeného spoja aj v ďalšom období bude závisieť len od záujmu cestujúcej verejnosti.