Boli ste úspešne prihlásený.

Aktuálne obchádzky a zmeny v doprave

Uzávierka križovatky ciest Rožňavská - Hlavná v Moldave nad Bodvou v dňoch 12.9. - 14.9.2018

Z dôvodu uzávierky križovatky ciest Rožňavská - Hlavná smerom do Jasova v čase od 12.9. od 7:00 hod. do 14.9.2018 do 19:00 hod. nebudeme zastavovať na zastávke Moldava nad Bodvou, nám.. Dočasne budú zriadené zastávky v smere ku Terminálu Moldava nad Bodvou, mesto na Jiskrovej ulici (pri kostole) a v smere do Jasova na Záhradnej ulici (za Bilou). MHD v Moldave túto zastávku vynechá.

 


Veľká Ida - zmena v doprave v dňoch 6.9. - 7.9.2018

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie žel. priecestia vo Veľkej Ide smerom do obce Perín v dňoch 6.9. – 7.9.2018 v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod. bude doprava v uvedenom úseku vedená nasledovne. Spoje z Košíc budú končiť na zastávke V. Ida, žel. st. Cestovné lístky budú vydávané ako v súčasnosti. Cestujúci po prejdení na druhú stranu železničných koľají nastúpia do druhého autobusu. Pri nástupe sa preukazujú cestovným lístkom z pôvodného autobusu. Pri ceste od Perína do Košíc je postup opačný. Predpokladané meškanie autobusov je len čas potrebný na prestup cestujúcich, s výnimkou spoja s odchodom o 6,55 hod. z Košíc a spoja o 15,30 z Rešice, kde vo V. Ide budú cestujúci čakať asi 10 minút. Zároveň bude spojený spoj z V. Idy do Perína o 13,35 z US Steelu a do Rešice o 13,20 z Košíc. Zastávka V. Ida, č.d. 428 počas uzávierky priecestia nebude obsluhovaná – náhradná zastávka je V. Ida, žel. stanica.


Dočasná zastávka Moldava Nad Bodvou od 7.9. - 28.9.2018

Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej zastávky Moldava nad Bodvou, Rožňavská v čase od 7.9.2018 od 7:00 hod. do 28.9.2018 (prípadne do odvolania) len v smere do Drienovca bude táto zastávka dočasne preložená cca 50 metrov smerom k centru mesta Moldava nad Bodvou..


Obnovená zastávka SOŠ automobilová od 1.9.2018

Oznamujeme cestujúcim, že od 1.9.2018 budeme opäť zastavovať na zastávke Košice, SOŠ automobilová v oboch smeroch. Od uvedeného dátumu nebudú naše autobusy zastavovať na dočasných zastávkach, ktoré boli využívané počas rekonštrukcie električkových tratí.