Boli ste úspešne prihlásený.

Zahraničná a diaľková doprava

Vážení cestujúci,

ďakujeme za dôveru, ktorú nám už dve desaťročia prejavujete pri využívaní pravidelných autobusových liniek našej spoločnosti. Sieť pravidelných liniek, vychádzajúcich najmä z Košíc, je dnes rozvetvená do 13 krajín Európy. Na ďalších destináciách participujeme predajom cestovných lístkov, prípadne sprostredkovaním užitočných informácií.

V záujme poskytnutia služieb čo najväčšiemu počtu cestujúcich upevnila spoločnosť eurobus v posledných rokoch spoluprácu s členmi združenia eurolines..

Okrem iných výhod sa táto spolupráca prejavuje častejším spojením do vašich obľúbených destinácií z východných oblastí Slovenska. Doprava je vykonávaná moderným autobusovým parkom vlastnými autobusmi, autobusmi našich partnerov či subdodávateľov. Samozrejmosťou je primeraný obchodno-prevádzkový servis.

Pre lepšiu dostupnosť našej dopravnej ponuky vám odporúčame využívať on-line služby eurobus e-ticket prostredníctvom našej web stránky.

Aj v nasledujúcich obdobiach sa zlepšovaním ponúkaných služieb chceme uchádzať o vašu priazeň. V našich kanceláriách, agentúrach a predovšetkým v autobusoch ste vždy vítaní.


Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi združenia Eurolines alebo subdodávateľsky a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu.

Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu!