Boli ste úspešne prihlásený.

Правила перевезень, дійсні від 1.12.2016

Акціонерне товариство eurobus відповідно до § 4 Закону Національної ради Словацької Республіки № 56/2012 Зб. про автомобільний транспорт видало ці

 

 ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ДЛЯ РЕГУЛЯРНИХ МІЖМІСЬКИХ ТА ЗАКОРДОННИХ

АВТОБУСНИХ РЕЙСІВ

 

Розділ 1.  Вступні положення

1.1.     Ці правила перевезень складені згідно із відповідними положеннями Закону №  56/2012 про автомобільний транспорт (надалі „зак. № 56/2012“) та відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 181/2011 від 16 лютого 2011 року про права пасажирів автобусного транспорту (надалі „Регл. № 181/2011“).
1.2.     Ці правила перевезень набувають чинності з дати їх опублікування на сайті Перевізника.
1.3.     Ці правила перевезень разом із тарифами та розкладом руху є пропозицією Перевізника укласти договір про перевезення між Перевізником та пасажиром.
1.4.     Правила перевезень регулюють умови перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу та тварин.
1.5.     Складовою правил перевезень є тарифи, опубліковані на сайті перевізника та в інформаційних центрах перевізника.

Розділ 2.   Тлумачення термінів  

2.1.     „Перевізник“ – це оператор регулярного пасажирського автотранспорту в межах цих правил  перевезень, який має дійсний дозвіл на експлуатацію пасажирського автотранспорту, виданий відповідно до законодавства Словацької Республіки. 
Основним перевізником є: 
Назва компанії: АТ eurobus  
Юридична адреса: Станічна пл. 9, 042 04 Кошице 
IН: 36211 079
Реєстрація: Окружний суд у м. Кошице I, розділ Sa, файл 1202/V 

Перевізником згідно із цими правилами перевезень може бути вказаний перевізник, а також субпідрядник, який відповідає умовам, уклав з АТ eurobus a.s. договір та має підписаний дозвіл органу, що затверджує, згідно з відповідними постановами. 

2.2.     „Пасажир“ – це фізична особа, яка користується послугами автотранспорту, що надаються Перевізником, і з цією метою повинна укласти з Перевізником договір про  перевезення. 
2.3.     „Регулярні рейси" – це рейси, які забезпечують перевезення пасажирів автобусом у чітко встановлених інтервалах по чітко визначеним маршрутам, при цьому пасажири заходять  у транспорт і виходять з нього на заздалегідь визначених зупинках. 
2.4.     „Договір перевезення“ – це договір про перевезення осіб, який укладають Перевізник та пасажир з метою здійснення перевезення особи. Договір перевезення укладається шляхом прийняття пасажиром умов цих правил перевезення, яким вважається покупка квитка. 
2.5.     „Квиток“ – це документ, що підтверджує сплату вартості проїзду та укладання договору перевезення. Перевізник може видати квиток у документарній або електронній формі. Квиток може бути виданий іншим суб’єктом, який для цього уклав із Перевізником відповідний договір. 
2.6.    „Тарифи“ – це документ Перевізника, який регулює: 
           a)      основну вартість проїзду та доплати до неї, 
           b)      вартість проїзду для різних груп пасажирів, 
           c)      вартість перевезення багажу, дресированих собак, інших домашніх тварин, які подорожують разом із пасажиром, якщо такі перевезення дозволені,   
           d)      вартість перевезення посилок, 
           e)      розмір пені, 
           f)      умови, за яких застосовуються тарифи на перевезення та інші ціни. 
Перевізник може видати Тарифи окремо для кожного виду транспорту. 
2.7.     „Розклад руху“  - це документ, який регулює час відправлення та прибуття окремих автобусів.
2.8.     „Обов’язок перевезення“ – це обов’язок Перевізника укласти договір перевезення осіб з кожним пасажиром, готовим до від’їзду на зупинці автобусу у час відходу автобусу за розкладом; це не застосовується у випадку, якщо вичерпана місткість автобусу згідно із свідоцтвом про реєстрацію, пасажир не може бути перевезений згідно із правилами перевезень або  рух на маршруті тимчасово неможливий через технічний стан транспорту, пропускну здатність дороги та безпеку і безперебійність дорожнього руху.
2.9.     „Особа з обмеженими фізичними можливостями" або „Особа з обмеженою рухливістю" – це будь-яка особа, рухи якої при користуванні транспортом обмежені через будь-який фізичний недолік (пов’язаний з відчуттями чи рухами, постійний або тимчасовий), розумовий розлад чи будь-яку іншу причину порушення здоров’я, або через вік, та стан якої вимагає особливої уваги та прилаштування до її особливих потреб послуг, що надаються усім пасажирам. 

Розділ 3   Вид транспорту

3.1.     Перевізник відповідно до цих правил перевезень здійснює регулярні міжміські та закордонні автобусні перевезення осіб.

Розділ 4   Обсяг транспортних послуг, що надаються

4.1.     Перевізник забезпечує регулярні перевезення пасажирів з місця посадки до місця прибуття відповідно до розкладу руху.
4.2.     У рамках регулярного громадського транспорту Перевізник також забезпечує  перевезення ручної поклажі, багажу або тварин, транспортування яких Перевізником не заборонене цими правилами перевезень.
4.3.     Перевізник також надає пасажирам інші послуги, пов'язані з перевезенням, вказані у цих правилах перевезень, зокрема послуги, пов’язані із:
            a)     правами пасажирів,
            b)     правами пасажирів на відшкодування можливих збитків,
            c)     правами у випадку невиконаного або незакінченого перевезення,
            d)     окремими правами певних груп пасажирів
            e)     висуненням вимог пасажирів  до Перевізника.

Розділ 5   Договір про перевезення осіб

5.1.     Договір про перевезення осіб укладається шляхом оплати пасажиром вартості проїзду згідно з тарифами. Підтвердженням укладання договору про перевезення осіб та підтвердженням оплати вартості проїзду є квиток.
5.2.     На підставі договору про перевезення осіб у пасажира виникає право на те, щоб Перевізник належним чином та вчасно перевіз його до місця призначення  відповідно до цих правил перевезення.
5.3.     Якщо дозволена місткість транспортного засобу не дозволяє перевезення усіх пасажирів, що чекають на зупинці під час від’їзду автобусу за розкладом, Перевізник повинен в першу чергу прийняти пасажира із заздалегідь придбаним квитком (або квитком із вказаним місцем), а також він має право прийняти в першу чергу пасажира, для якого у автобусі згідно з правилами перевезень є виділене місце, тобто інваліда, особу із обмеженими фізичними можливостями, особу похилого віку, вагітну жінку та батьків із малими дітьми. Він також має право прийняти у першу чергу пасажирів, які мають поважні обставини для першочергової посадки у автобус або пасажирів, які прямують до більш віддалених зупинок.
5.4.     Пріоритетне право перевезення не застосовується, якщо автобус заповнений повністю.

Розділ 6   Основні обов’язки Перевізника

6.1.     Перевізник здійснює перевезення людей відповідно до наданих дозволів, транспортних ліцензій, ліцензій ЄС згідно із зак. № 56/2012 та Регл. № 181/2011.
6.2.     Перевізник зобов’язаний:
            a)     використовувати автотранспорт відповідно до правил перевезення,
            b)     позначити кожний транспортний засіб своєю назвою,
            c)     забезпечити технічну базу для здійснення перевезень, технічне обслуговування, технічний огляд, паркування та гаражне зберігання транспортних засобів, а також турботу про екіпаж транспортного засобу,             про пасажирів та про вантаж у рамках транспортних послуг, що надаються,
            d)     забезпечити наявність у кожному транспортному засобі документу про наданий дозвіл або ліцензію Співтовариства відповідно до зак. № 56/2012,
            e)     забезпечити паркування та гаражне зберігання транспортного засобу у приміщеннях технічної бази, у призначених для цього приміщеннях або у місцях, де дозволяється паркування автобусів 
            f)     призначати головним транспортного засобу особу, яка має сертифікат професійної компетенції, 
            g)     бути застрахованим від відповідальності за шкоду, заподіяну експлуатацією транспортного засобу або діяльністю екіпажу пасажирам,  вантажовідправникам та одержувачам речей та третім особам.
6.3.     Перевізник зобов’язаний виконувати Правила перевезень.
6.4.     Перевізник зобов’язаний опублікувати тарифи на своєму сайті та забезпечити, щоб принаймні основна інформація була доступною у розкладі руху, а також, щоб екіпаж автобусу та контролери могли інформувати пасажирів про ціни та інші збори перед початком подорожі та під час неї.
6.5.     Перевізник зобов'язаний опублікувати на своєму сайті розклад руху та його зміни принаймні за 10 днів до набуття ним чинності, а також попросити опублікувати його на автобусних станціях та зупинках, або повідомити громадськості у інший спосіб.
6.6.     Перевізник зобов'язаний видати пасажиру квиток  або зареєструвати його у електронній системі, якщо для оплати квитка використовувалося електронні засоби.
6.7.     Перевізник також зобов'язаний:
            a)     забезпечити керування транспортом особами, які є професійно компетентними та фізично придатними, а також мають дійсний дозвіл на керування таким видом транспортного засобу,
            b)     використовувати транспортні засоби у встановленому технічному стані,
            c)     кожний транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів, належним чином і чітко позначити фірмовою назвою Перевізника, а на передній панелі вказати назву посадкової (за потреби також                     кінцевої) станції (зупинки)  
            d)     чітко визначити осіб, які мають право давати пасажирам вказівки щодо забезпечення безпеки та безперебійності руху (водій автобусу, диспетчер, контролер),
            e)     наскільки це можливо, забезпечити безпеку, комфорт та безперешкодне перевезення пасажирів, ручної поклажі та багажу відповідно до цих правил перевезень,
            f)     у разі дорожньо-транспортної пригоди негайно вживати заходів для забезпечення безпеки пасажирів та забезпечення максимально можливого комфорту відповідно до цих правил перевезень,
            g)     створити умови для безперебійного та комфортного перевезення осіб з обмеженими можливостями та осіб з обмеженою рухливістю відповідно до цих правил перевезень,
            h)     забезпечити доступність на сайті Перевізника розкладу руху, тарифів, правил перевезень та іншої інформації для пасажирів 
            i)     попросити диспетчера зупинки (станції) позначити зупинку номером маршруту, по якому рухається транспорт та розкладом руху (за винятком кінцевої зупинки),
            j)     відповідно до цих правил перевезень надати пасажирам можливість застосовувати свої права, у випадку затримки рейсу, призупинення або незавершення поїздки.

Розділ 7   Права Перевізника

7.1.     Перевізник має право вимагати від пасажирів плату за проїзд у розмірі відповідно до тарифів і у формі згідно із правилами перевезень.
7.2.     Перевізник має повноваження через водія або іншого члена екіпажу автобусу, контролера або працівника, уповноваженого транспортною організацією (надалі "диспетчер") давати вказівки та інструкції пасажирам з метою забезпечення їх безпеки та безпеки і безперебійності  руху. Пасажири зобов'язані дотримуватися цих інструкцій.
7.3.     Перевізник має право відмовити у перевезенні пасажира та висадити його з транспорту у випадку якщо:
            a)     пасажир відмовиться сплатити за проїзд або пред’явити квиток чи проїзний під час перевірки,
            b)     поведінка пасажира викликає стурбованість щодо безпеки, життя чи здоров’я водія або інших пасажирів,
            c)     пасажир забруднює або пошкоджує транспорт Перевізника,
            d)     пасажир хоче перевозити багаж або тварину, перевезення яких заборонене цими правилами перевезень,
            e)     пасажир у транспорті палить або вживає алкогольні напої або є підозра, що він знаходиться під впливом алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин,
            f)     пасажир своїм голосом, свистом, музикою або іншими звуками або діями відволікає водія або інших пасажирів,
            g)     пасажир у будь-який інший спосіб перешкоджає безперебійності та безпеці руху,  заходить у зону водія, входить та виходить із транспортного засобу за межами встановлених зупинок, або іншими                     неприйнятними діями,
            h)     пасажир, незважаючи на попередження водія чи іншої уповноваженої  особи, не дотримується положень цих правил перевезень.

7.4.     У випадках, передбачених пунктом 7.3. Перевізник має право припинити здійснення перевезення, поки транспорт не залишить пасажир, дії якого надають право Перевізнику відмовити у перевезенні пасажиру. Пасажир, який згідно із пунктом 7.3. був висаджений з транспорту, не має права на відшкодування за невиконане перевезення чи на повернення вартості квитка.
7.5.     Перевізник має право відмовити у перевезенні пасажира, який очікує на зупинці, якщо автобус переповнений.
7.6.     Перевізник має право через уповноважених осіб, які підтвердять свої повноваження посвідченням або значком із позначенням Перевізника – контролерів (контролерів за договором), у будь-який час протягом руху перевірити квитки пасажирів. Якщо пасажир не оплатив квиток згідно із цими Правилами перевезень, або не надав квиток чи документ на знижку, Перевізник має право вимагати від Пасажира сплатити за проїзд (різницю вартості) відповідно до тарифів, а також штраф у трикратному розмірі вартості проїзду відповідно до тарифів без доплат та знижок, не менше 30 € (словами: тридцять євро).
7.7.     У випадку якщо пасажир не сплатить за перевезення багажу згідно із цими правилами перевезень, Перевізник має право вимагати від Пасажира оплати за перевезення багажу (різницю вартості) відповідно до тарифів, а також штраф до 5 € (словами: п’ять євро).
7.8.     Перевізник має право вимагати не сплаченої плати за проїзд, перевезення багажу та штрафів відповідно до Цивільного кодексу.                         

Розділ 8   Основні права та обов’язки пасажира 

8.1.     Пасажири, які виконали умови, визначені правилами перевезень та тарифами, має право бути безпечно, належним чином та своєчасно відповідно до графіку перевезеним до пункту призначення.
8.2.     Особа, яка не досягла 6-річного віку, не має права подорожувати без супроводу особи, яка досягла 12 років. Особа, яка досягла віку 6 років, вважається достатньо розумово та фізично зрілою для укладання договору про перевезення осіб.
8.3.     Особа, яка не досягла віку 12 років, не має права подорожувати у міжнародних перевезеннях без супроводу осіб, старше 16 років. Особа, яка досягла віку 12 років, вважається достатньо розумово та фізично зрілою для укладання договору про перевезення осіб за кордон. У той же час особи у віці 12-15 років для такої подорожі повинні мати письмовий дозвіл законного представника.
8.4.     Якщо водій вважає, що вік дитини не можна визначити за її виглядом, дитина повинна надати документ з фотографією, який підтверджує її вік, наприклад, проїзний, закордонний паспорт, посвідчення, видане школою, або квиток, виданий іншим перевізником тощо.
8.5.     Пасажир має право перевозити ручну поклажу та багаж відповідно до застосовного тарифу.
8.6.     Перевізник має право отримувати інформацію про умови перевезення, яку йому повинен надати водій автобусу або інший уповноважений працівник Перевізника.
8.7.     Пасажир має право на місце відповідно до квитка, придбаного до посадки в автобус, якщо він готовий до подорожі за п’ять хвилин до відходу автобусу з точки відправлення або під час посадки в автобус на зупинці на маршруті.
8.8.     Якщо далі не зазначено інше, вважається, що якщо перевезення не відбулося, пасажир має право на повернення плати за проїзд. Якщо перевезення відбулося, але із затримкою понад 120 хвилин, пасажир має право на знижку за проїзд. Розмір знижки може визначити перевізник після розгляду кожного випадку індивідуально.
8.9.     У випадку затримки рейсу більше, ніж на 120 хвилин, пасажир має право на повернення повної вартості квитка, якщо він вирішить не подорожувати.
8.10.   Якщо не передбачено інше, у випадку якщо перевезення буде відмінене або перерване або зупинене, пасажир з дійсним квитком має переважне право на інше перевезення до зупинки, до якої сплачений проїзд, будь-яким іншим рейсом на цьому маршруті, або іншим маршрутом цього Перевізника. Якщо це неможливо в той самий день, або у день, який підходить пасажиру, пасажир має право на безкоштовний проїзд назад, до посадкової станції та на повернення квитка. Це право втрачає силу, якщо пасажир вирішить продовжити подорож рейсом іншого перевізника.
8.11.   Пасажир зобов'язаний дотримуватись положень цих правил перевезень, тарифів та інструкцій уповноважених працівників Перевізника. Пасажири зобов'язані дотримуватися інструкцій Перевізника, опублікованих у вигляді знаків або піктограм у транспортному засобі. 
8.12.   Пасажир зобов'язаний діяти таким чином, щоб він не загрожував безпеці та безперебійності перевезення, а також безпеці, життю та здоров'ю водія та інших пасажирів,  не пошкоджував транспортний засіб та автобусні станції, зупинки під час очікування автобусу.
8.13.   Пасажир зобов'язаний підтримувати чистоту та  порядок в автобусі, а також біля станції та зупинки.
8.14.   Існує сувора заборона на куріння в автобусі та на автобусних зупинках.
8.15.   У випадку, якщо Пасажир своїми діями завдає шкоди майну Перевізника, він повинен відшкодувати збитки відповідно до положення §420 та наступних зак. № 40/1964 Зб., Цивільного кодексу. У випадку якщо Пасажир завдасть шкоди Перевізнику, він повинен на вимогу уповноваженої Перевізником особи надати їй паспорт та дозволити Перевізнику записати його персональні дані, що Перевізник міг вимагати від  нього відшкодування збитків.
8.16.   Під час перевезення в транспорті Перевізника забороняється:
           a)     відволікати водія та розмовляти з ним під час руху,
           b)     залишатися на місці, на якому він заважає водієві спостерігати за транспортним засобом,
           c)     входити в зону, відведену для водія,
           d)     палити у транспортному засобі, розпивати алкогольні напої або вживати продукти, які своїм запахом можуть завдавати незручностей іншим пасажирам та екіпажу 
           e)     перевозити у транспортному засобі речі, які суперечать цим правилам перевезень,
           f)     включати голосно музику, видавати звуки, свистіти або грати на музичному інструменті чи поводитися гучно,
           g)     заходити і виходити поза встановленими зупинками  
8.17.   Пасажир має право входити або виходити тільки через призначені для цього двері. При вході та виході через призначені для цього двері перевагу мають пасажири, які виходять. Пасажири, які у транспортному засобі стоять, повинні триматися за поручні, ручки або інші призначені для цього частини інтер’єру, щоб під часу руху транспорту у випадку різкої зміни швидкості  або напрямку руху максимально уникнути нещасного випадку. Якщо транспортний засіб обладнаний місцем з ременями безпеки, пасажири зобов'язані їх використовувати згідно із правилами. 
8.18.   Пасажир несе відповідальність за дотримання паспортних, візових, митних та інших правил транзитної країни та країни призначення. Якщо через порушення цього положення перевізнику буде завдана шкода (напр. штрафи від відповідних державних органів тощо), пасажир повинен компенсувати ці збитки перевізника.

Розділ 9   Особливі права пасажирів 

9.1.     Положення цього розділу не застосовуються до міжміських рейсів, якщо планована відстань (маршрут) менша, ніж  250 км.
9.2.     Якщо Перевізник обґрунтовано очікує відміни або запізнення рейсу регулярного маршруту на автобусну станцію чи зупинку більше, ніж на 120 хв. або якщо перевищений обсяг резервації місць (квитків) в системі Перевізника, Перевізник повинен негайно запропонувати пасажирам на вибір один з варіантів:
            a)     продовження або зміна напрямку подорожі до місця призначення, передбаченого договором про перевезення при першій можливості без доплати та за відповідних умов, або
            b)    безкоштовне повернення автобусом назад до посадкової станції пасажира  при першій можливості з поверненням вартості квитка;
9.3.     Якщо перевізник не запропонує пасажиру на вибір варіант із наведених у пункті 9.2., пасажир має право  на повернення 50 % вартості квитка, окрім відшкодування, зазначеного в пункті 9.2., підпункт b). Перевізник сплачує цю суму пасажиру протягом одного  місяця з моменту подання пасажиром заяви про відшкодування. Заяву про відшкодування пасажир повинен подати у письмовій формі у касі Перевізника, у інформаційному центрі Перевізника або через посередника, у якого пасажир купив квиток.
9.4.     Якщо регулярний рейс буде скасований або відхід віл автобусної станції буде затримано більше, ніж на 120 хвилин, пасажир має право вимагати від Перевізника продовження подорожі або повернення вартості квитка, як це зазначено у пункті 9.2.
9.5.     Якщо під час перевезення автобус стане нефункціональним, Перевізник повинен забезпечити продовження перевезення іншим транспортним засобом від місця, де знаходиться непрацюючий автобус, або перевезення від цього місця до місця, де пасажир зможе очікувати на наступний транспорт, або до автобусної станції, звідки він зможе продовжити подорож.
9.6.     Компенсація, передбачена у пункті 9.2., підпункт b) та у пункті 9.3., повинна виплачуватися протягом одного місяця від дня вручення Перевізнику заяви пасажира про виплату такої компенсації. Виплата компенсації у розмірі ціни квитка, за яку він був придбаний, за невиконану частину або частини подорожі та за виконану частину або частини подорожі  здійснюється у тому випадку, якщо перевезення не відповідає початковій меті пасажира. Для пасажирів з передплаченим або тимчасовим квитком  розмір компенсації дорівнює відповідній частині повної вартості такого квитка. Компенсація виплачується готівкою або у інший спосіб за згодою пасажира.
9.7.     У випадку скасування або затримки від’їзду транспорту за регулярним рейсом Перевізник або адміністратор автобусної станції повинен інформувати доступними засобами пасажирів, які чекають на рейс, про таку ситуацію якомога швидше і в будь-якому випадку не пізніше 30 хвилин після запланованого часу відправлення, а також про очікуваний час відправлення, як тільки ця інформація буде доступна.
9.8.     Якщо пасажир пропустив рейс відповідно до цих правил перевезень внаслідок його скасування або запізнення, Перевізник або адміністратор автобусної станції, повинен вжити максимальних зусиль, щоб інформувати таких пасажирів про альтернативні рейси.
9.9.     Перевізник або адміністратор автобусної станції  щоб інваліди або особи з обмеженою рухливістю отримували необхідну інформацію, зазначену у пунктах 9.7. a 9.8. у доступній формі.
9.10.   Якщо це можливо, і якщо пасажир попросив про це та надав необхідні контактні дані Перевізнику, інформація, зазначена в пунктах 9.7. і 9.8. надається електронним способом усім пасажирам, включаючи тих, хто виїжджає з автобусних зупинок, в проміжок часу, зазначений у пункті 9.7.    
9.11.   У випадку планової поїздки, яка триває понад три години, Перевізник, у разі скасування або затримки рейсу більше, ніж на 90 хвилин, повинен запропонувати Пасажиру безкоштовно:
            a)     прохолодні напої, страви або закуски відповідно до періоду очікування або запізнення, якщо вони наявні в автобусі або на автобусній станції або якщо вони можуть бути відповідним чином доставлені;
            b)     готельний номер або інше помешкання, а також допомогу в забезпеченні транспорту між автобусною станцією та помешканням у випадках, якщо пасажиру потрібно переночувати одну або більше ночей. Загальна вартість проживання для кожного пасажира становить максимум 80 євро за ніч і максимум 160 євро загалом (перевізник компенсує не більше двох ночей), причому ця сума не включає витрати на транспорт від автобусної станції до помешкання та назад. Пасажир не має права на готельний номер або інше помешкання згідно із цим положенням, якщо скасування або затримка рейсу спричинені погодними умовами або стихійним лихом, які ставлять під загрозу безпечність експлуатації автобуса.
9.12.   Положення пунктів 9.2. – 9.6. та 9.11. не застосовуються до пасажирів із відкритими квитками, якщо не вказано час відправлення, за винятком пасажирів, що мають передплачений або тимчасовий квиток. 

Розділ 10  Права пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю  

10.1.   Пасажири з обмеженими фізичними можливостями, яких супроводжують спеціально дресировані собаки, та пасажири із зниженою рухливістю мають право на окреме місце у транспортному засобі Перевізника.
10.2.   Якщо не зазначено інше, Перевізник не має права відмовитися забронювати або видати квиток чи квиток із вказаним місцем, або увійти особі з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю, а також він не має права вимагати від осіб з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю доплат за квиток або за бронювання.
10.3.   Перевізник може відмовитися забронювати або видати квиток, чи увійти особі з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю:
            a)     якщо таким чином він дотримується вимог, встановлених міжнародним правом, правом Європейського союзу та національним законодавством, або виконує вимоги охорони здоров’я та безпеки, встановлені                     компетентними органами;
            b)     якщо конструкція транспортного засобу або інфраструктура, у тому числі обладнання автобусних зупинок та станцій фізично унеможливлюють безпечну посадку, вихід чи перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю.
10.4.   Якщо Перевізник відмовляється приймати бронювання або видавати квиток чи квиток із місцем, або не дозволяє увійти особі з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю з причин, викладених у пункті 10.4., така особа може попросити, щоб її супроводжувала інша особа, яка може надати їй необхідну допомогу для вилучення причин, викладених у пункті 10.4. Така супроводжуюча особа подорожує безкоштовно і, якщо це можливо, розміщується поблизу особи з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю.
10.5.   Якщо Перевізник застосовує пункт 10.4., він повинен негайно повідомити особі з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженою рухливістю причини відмови та письмово інформує відповідну особу протягом п'яти робочих днів з моменту подання запиту.
10.6.   Перевізник та  адміністратор автобусної станції несуть відповідальність за втрату або пошкодження інвалідних колясок, іншого обладнання для забезпечення пересування та допоміжних пристроїв. Підтверджений збиток за втрату або пошкодження відшкодовує Перевізник або адміністратор автобусної станції, відповідальний за цю втрату або пошкодження.
10.7.   У разі необхідності Перевізник докладає всіх зусиль, щоб допомогти в оперативному забезпеченні тимчасової заміни обладнання чи пристрою. Технічні та функціональні характеристики інвалідних колясок, іншого обладнання для пересування або допоміжних пристроїв мають бути подібними до втрачених або пошкоджених.

Розділ 11  Продаж квитків, перевірка квитків 

11.1.   Квиток є підтвердженням укладення договору про перевезення та оплати вартості проїзду. Квиток у документарній формі містить фірмову назву перевізника, ідентифікаційний номер та ідентифікаційний номер платника податків, вид квитка, період його дії, розклад руху та вартість квитка. Квиток також містить номер маршруту та сполучення, під якими у перевізника цей маршрут та сполучення зареєстровані. 
11.2.   На регулярних автобусних рейсах перевізник видає квитки на одну поїздку –  одноразові або тимчасові квитки. Види квитків та їх вартість визначається за тарифами.
11.3.   Перевізник продає квитки безпосередньо в автобусі перед здійсненням перевезення або заздалегідь через своїх або авторизованих продавців у встановлених місцях або в електронній формі.
11.4.   Квиток також можна придбати за допомогою чип-картки шляхом відрахування вартості квитка від кредиту чип-картки, яку пасажиру видає Перевізник або його партнер. 
11.5.   Пасажир, який має зарезервований квиток, повинен прибути на автобусну зупинку, з якої він планує від'їзд не пізніше, ніж за 5 хвилин до запланованого від’їзду автобусу, інакше його бронювання може бути скасоване, а квиток може бути проданий іншому пасажиру.
11.6.   Перевізник у розкладі руху або в інший спосіб визначає на яких сполученнях квитки видаються з вказаними місцями.
11.7.   Право на заброньоване місце втрачається, якщо Пасажир не займе місце до моменту відходу автобусу, місце у якому було придбане.
11.8.   Пасажир, який не займе місце, на яке у нього є придбаний квиток, не має права на відшкодування вартості квитка.
11.9.   Якщо пасажир придбає квиток заздалегідь, він повинен це підтвердити квитком або документом на знижку під час посадки в автобус.
11.10. Одноразовий квиток, виданий без зазначення імені, не може бути переданий після посадки у транспортний засіб. Пасажир не має права віддати цей квиток іншій особі після входу до автобусу. Якщо квиток виданий на ім’я, його може використати інша особа тільки за згоди Перевізника або уповноваженого працівника Перевізника.
11.11. Перевізник має право не визнавати дійсність пошкодженого квитка та дійсність пошкодженої чип-картки, якщо дані на квитку / чип-картці є нечитабельними.
11.12. Індивідуальний квиток та квиток із знижкою вважається дійсним тільки разом із дійсним свідоцтвом, яке підтверджує право на знижку. У випадку сумнівів щодо наявності у пасажира права на знижку, Перевізник або уповноважений працівник Перевізника має право вимагати від Пасажира додаткових документів для підтвердження права на знижку.
11.13. Пасажир зобов'язаний при отриманні квитка пересвідчитися, що квиток йому був виданий з відповідними даними, він повинен перевірити дату подорожі, посадкову та кінцеву зупинку, вид знижки та чи відповідає сплачена вартість ціні, вказаній на квитку; у іншому випадку Перевізник не буде розглядати скарги Пасажира.
11.14. Пасажир сам несе відповідальність за втрату, викрадення або пошкодження квитка. Перевізник не надає компенсацію за втрачені або пошкоджені невикористані квитки, які були видані поза системою продажу Перевізника.
11.15. Дублікат квитка можна видати тільки у випадку квитків, проданих через систему продажу Перевізника  або квитків на рейси, які протягом всього маршруту використовуються виключно Перевізником.
11.16. Перевезення не може бути виконане за фотокопією квитка. Плата за проїзд не повертається у випадку, якщо пасажир порушить правила чи закони транзитних країн, або якщо він був затриманий митними або паспортними органами.
11.17. Перевірку оплати вартості проїзду має право здійснювати уповноважений працівник Перевізника – водій автобусу або інша уповноважена особа – контролер, який має посвідчення або відповідний значок.
11.18. Пасажир зобов'язаний на прохання уповноваженого працівника Перевізника у будь-який час протягом перевезення або під час виходу з автобусу продемонструвати дійсний квиток та право на знижку.
11.19. Пасажир, який на прохання уповноваженого працівника Перевізника не продемонструє дійсний квиток або право на знижку, він повинен сплатити перевізнику вартість проїзду та штраф за проїзд без квитка  у розмірі відповідно до Розділу 7 пункт 7.6..
11.20. Якщо пасажир не сплатить необхідну вартість проїзду та/або штраф уповноваженому працівнику Перевізника безпосередньо у транспортному засобі, пасажир повинен повідомити і підтвердити уповноваженому працівнику Перевізника свої особисті дані, необхідні для  стягнення плати за проїзд та штрафу. Документом для підтвердження особистих даних є виключно паспорт, закордонний паспорт або дозвіл на проживання  іноземця. Якщо пасажир не може або не бажає підтверджувати свої особисті дані, він повинен допустити виклик поліціх та ідентифікацію його особистості.
11.21. Перевізник має право попросити пасажира надати такі особисті дані, необхідні для стягнення вартості проїзду та штрафу за проїзд без квитка, як: прізвище та ім’я, дата народження, постійне місце проживання, номер паспорту, закордонного паспорту, або іншого документу, що посвідчує особу, а у випадку неповнолітньої особи також дані його законного представника.
11.22. Якщо Пасажир не продемонструє право на знижку або дійсний тимчасовий квиток, але заявляє, що в нього є посвідчення на знижку або тимчасовий квиток, і цей факт він підтвердить протягом п’ятнадцяти днів у визначеному Перевізником місці, штраф відповідно до Розділу 7, пункт 7.6. буде зменшений на 50 %.

Розділ 12   Перевезення багажу

12.1.   Пасажири мають право перевозити ручну поклажу і, якщо це дозволяє місткість та умови перевезень, багаж.
12.2.   Перевезення ручної поклажі здійснюється разом із пасажиром, який має право перевозити із собою не більше 1 шт. ручної поклажі, якщо тарифами або водієм не визначено інакше. Враховуючи те, що ручна поклажа протягом усієї подорожі перевозиться разом із пасажиром, Перевізник не несе відповідальності за її втрату, пошкодження або викрадення,  окрім випадків коли пошкодження було спричинене обставинами, пов’язаними із експлуатацією.
12.3.   Ручною поклажею є речі, які можна легко, швидко та безпечно завантажити і розмістити у транспортному засобі таким чином, щоб вони не загрожували життю та здоров’ю інших пасажирів, і вміщувалися у простір для речей в автобусі.
12.4.   Дитячу коляску можна перевозити тільки за згодою водія. У транспортному засобі можна перевозити не більше однієї дитячої коляски, і тільки в автобусах, які підходять для цього. В інших випадках дитяча коляска розглядається як багаж.
12.5.   Ручна поклажа перевозиться у призначеному для цього місці таким чином, щоб вона не заважала і не обмежувала водія і інших пасажирів.
12.6.   Плата за перевезення багажу визначена у тарифах. Перевізник повинен видати  пасажиру документ, який підтверджує оплату перевезення ручної поклажі, якщо така плата стягується.
12.7.   Багаж перевозиться у відділенні для багажу. Багажем є все, що не є ручною поклажею. Окремим перевезенням вважається перевезення багажу у місці визначеному Перевізником за межами простору для пасажирів або у цьому просторі, але в такому місці, що пасажир не має можливості слідкувати за своїм багажем.
12.8.   Перевезення тварин виключене при міжміських та закордонних перевезеннях. Винятком є перевезення собак-поводирів, якщо вони супроводжують інвалідів.
12.9.   Перевізник має право прийняти велосипед як багаж, якщо це дозволяють правила перевезень та експлуатації. У випадку, якщо транспортний засіб не оснащений відповідним обладнанням для перевезення велосипеда у багажному відділенні, Перевізник не несе відповідальності за пошкодження велосипеда.
12.10. Водій автобуса визначає, чи буде багаж перевозитися як ручна поклажа чи як дорожній багаж у багажному відділенні. Якщо водій визначить місцем перевезення багажу багажне відділення, пасажир повинен вказати на особливий характер багажу, зокрема його вміст та вартість, і можливо, як з ним поводитися або що він повинен перевозитися у певному положенні. Пасажир не має права перевозити у багажі гроші, коштовності та інші цінності вартістю понад 50  € (словами: п’ятдесят євро).
12.11. Кожен багаж водій позначає квитком для багажу. Складати та виймати багаж із багажного відділення може тільки водій, при необхідності за допомогою пасажира. Пасажир зобов'язаний пред'явити дійсний квиток на багаж водієві перед тим, як він буде його діставати з багажного відділення. Водій має право видати багаж пасажиру тільки на підставі дійсного квитка на багаж. Після видачі багажу водій знищує квиток на багаж.
12.12. За перевезення багажу Пасажир повинен заплатити плату за провіз відповідно до тарифів. Перевізник зобов’язаний видати пасажиру документ, що підтверджує сплату за провіз, яким є квиток на багаж. У випадку, якщо багаж перевозиться як дорожній, тобто у багажному відділенні, водій повинен такий багаж позначити номером. Відрізок номеру багажу водій дає пасажиру. Ручна поклажа не позначається номером.
12.13. Якщо є підозра, що багаж не відповідає умовам, визначеним цими правилами перевезень або тарифами, водій транспортного засобу має право у присутності Пасажира перевірити вміст багажу. Якщо Пасажир не дозволить перевірити багаж або якщо під час перевірки виявиться, що такий багаж не дозволено перевозити, пасажир повинен такі речі прибрати з автобусу. Якщо пасажир не виконає вказівки водія щодо вилучення недозволених речей, таке вилучення виконає водій. У такому випадку водій має право висадити пасажира з рейсу без права на відшкодування плати за проїзд і плати за провіз багажу.
12.14. Перевізник несе відповідальність за збитки, завдані багажу, який перевозиться окремо від пасажира від моменту його прийняття до його видачі після закінчення подорожі пасажира. Якщо пошкодження були заподіяні пасажиром, вадами багажу, його упаковки, характером багажу або обставинами, які перевізник не міг відвернути, або через те, що пасажир не попередив водія про необхідність спеціального поводження з багажем, перевізник не несе відповідальності за збитки. Також перевізник не несе відповідальності за збитки на забутому багажі.
12.15. У разі втрати або знищення багажу, що перевозиться окремо від пасажира, перевізник зобов'язаний відшкодувати вартість, яку мав багаж у момент, коли він був прийнятий для перевезення за основну плату за провіз, але не більше 300 € (словами: триста євро)  за одну одиницю багажу. Крім того, він зобов'язаний компенсувати плату за перевіз, яку пасажир заплатив за втрачений або знищений багаж. Пасажир повинен оцінити вартість втрачених речей або розмір завданої шкоди.
12.16. Не дозволяється перевозити:
           a)     небезпечні речі,
           b)     багаж, вага якого перевищує 50 кг 
           с)     речі, перевезення яких заборонено законом,
           d)     зброю, за винятком вогнепальної зброї членів збройних сил та поліції, 
           e)     речі, які можуть поставити під загрозу безпечність та безперебійність руху або пошкодити чи забруднити інших пасажирів або транспортний засіб,
            f)     речі, які своїм запахом, виглядом або у інший спосіб можуть завдавати пасажирам незручностей.
12.17. У разі втрати чи пошкодження багажу, потрібно діяти наступним чином:
            a)     Пасажир повинен відразу після виявлення пошкодження чи втрати багажу повідомити про це водієві автобусу, про що буде зроблено запис  
            b)     про пошкодження чи втрату багажу пасажир повинен у письмовій формі повідомити перевізнику протягом 72 годин, додавши квиток на багаж та перелік  речей,  що складають вміст втраченого багажу або                     обсяг пошкодження
            c)     Перевізник оцінює право на таку претензію та його обсяг і видає висновок протягом встановленого терміну.

Розділ 13  Перевезення посилок

                     
13.1.   Перевезення посилок при міжміських та міжнародних перевезеннях виключено, якщо Перевізник не укладе письмовий Договір про перевезення посилок або якщо повірений ним працівник не видасть точну вказівку. 

Розділ 14   ДТП та інші надзвичайні ситуації під час перевезення 

14.1.   Надзвичайними ситуаціями під час перевезення є:
            a)     дорожньо-транспортна пригода,
            b)     пожежа в транспортному засобі, 
            c)     травма або різке захворювання, при якому існує загроза життю чи здоров’ю пасажира, працівника Перевізника або інших осіб,
            d)     непередбачуване переривання руху, яке триває понад 30 хвилин. 
14.2.   Якщо пасажир виявить, що існує загроза життю чи здоров’ю пасажирів, він повинен повідомити про це водію.
14.3.   У випадку надзвичайної ситуації водій зобов'язаний зупинити транспортний засіб і вжити заходів усунення небезпеки руху.
14.4.   Водій зобов'язаний негайно згідно з внутрішніми правилами повідомляти Перевізника про надзвичайну ситуацію та надати необхідну допомогу пасажирам, потурбуватися про їх безпеку, а у випадку необхідності забезпечити прибуття невідкладної медичної допомоги, та залишатися на місці до приїзду транспортного диспетчера або іншого уповноваженого представника Перевізника.
14.5.   Якщо надзвичайна подія спричинила травму, поранення чи шкоду здоров’ю або призвела до смерті особи, пошкодження транспортного засобу або його обладнання, або іншого майна Перевізника чи Пасажира, ця особа повинна надати Перевізнику усі дані, необхідні для належного розслідування надзвичайної ситуації.
14.6.   Пасажир зобов’язаний негайно інформувати водія автобуса про виникнення та розмір шкоди, та повідомити йому дані, необхідні для розгляду випадку виникнення збитку, у тому числі розміру збитку, та дані для ідентифікації особи пасажира.
14.7.   Перевізник безкоштовно забезпечує переміщення особи до пункту призначення іншим транспортним засобом.
14.8.   Пасажири, які через ДТП отримали поранення, мають право на відшкодування завданих здоров’ю збитків  відповідно до положення 427 та наступних Цивільного кодексу та закону № 437/2004 Зб. Про відшкодування збитків, завданих здоров’ю та  відшкодування за обмежені можливості (надалі „зак. № 437/2004“).
14.9.   Родичі пасажирів, смерть яких була спричинена особливим характером перевезення, згідно із відповідними положеннями Цивільного кодексу мають право на відшкодування за смерть родича, включно витрат  на поховання.
14.10. Пасажири, у яких внаслідок особливого характеру перевезення, виникли збитки у ручній поклажі, мають право на відшкодування відповідно до положень § 427 та наступних цивільного кодексу.
14.11. Сума компенсації розраховується за відповідними положеннями Цивільного кодексу та зак. № 437/2004 або відповідно до розділу III Регламенту Ради ЄС № 181/2011.
14.12. У випадку аварії, пов’язаної з експлуатацією автобусу, Перевізник забезпечує відповідну допомогу згідно з негайними практичними потребами пасажирів. Така допомога включає в себе проживання, харчування, одяг, транспорт та першу допомогу, якщо це необхідно. Надання такої допомоги не вважається визнанням відповідальності. Загальні витрати на проживання на кожного пасажира обмежені 80 євро за ніч та включають не більше двох ночей.

Розділ 15   Застосування прав, подання скарги

15.1.   Пасажир може невідкладно застосувати свої права та претензії, що випливають з цих правил перевезень; якщо він не застосує свої права протягом трьох місяців з моменту, коли виникла претензія, його права втрачають силу. Це не стосується випадків відшкодування збитків, завданих здоров’ю, коли претензії пасажир може висунути безпосередньо у суді згідно з відповідними положеннями Цивільного кодексу.
15.2.   Пасажир повинен застосувати свої права та претензії шляхом подання письмової скарги відповідно до Правил подання скарги Перевізника, у якій повинен чітко вказати які його права були порушені і яку компенсацію він вимагає, а також обґрунтувати свої вимоги. Пасажир має право надіслати скаргу Перевізнику поштою на юридичну адресу або особисто у касах продажу квитків Перевізника та у його інформаційних центрах. Якщо скарга стосується роботи водія під час виконання перевезення, пасажир має право подати скаргу безпосередньо водію. Якщо пасажир придбав квиток через посередника, він має право подати скаргу за юридичною адресою посередника, у якого він придбав квиток.
15.3.   Якщо пасажир подає скаргу в усній формі, уповноважений працівник Перевізника складає протокол, який пасажир повинен підписати.
15.4.   Якщо скарга не містить відомостей, вказаних у пункті 15.2., Перевізник попросить пасажира  її доповнити протягом 7 робочих днів. Якщо пасажир доповнить скаргу у вказаний термін, вважається, що скарга була подана вчасно. Якщо пасажир у встановлений термін скаргу не доповнить, а з поданої скарги не зрозумілі причини  претензій, Перевізник відхиляє скаргу.
15.5.   Перевізник зобов'язаний протягом місяця з моменту отримання скарги інформувати пасажира, який подав скаргу, чи є скарга обґрунтованою, відхиленою чи все ще розглядається. Повідомлення про кінцевий розгляд скарги Перевізник повинен надіслати пасажиру не пізніше 3 місяців від моменту отримання скарги.  

Розділ 16  Заключні положення

16.1.   Ці правила перевезень набувають чинності для пасажирів від дня їх публікації на сайті Перевізника. З цього моменту вони вважаються складовою пропозиції щодо укладання договору про перевезення.
16.2.   Відповідні положення Розділу 9, Розділу 10 тa Розділу 12 застосовуються із набуттям чинності згідно із Регламентом ЄС № 181/2011
16.3.   Усі зміни та доповнення правил перевезень набирають чинності від дня їх публікації на сайті Перевізника.


Кошице, 1.12.2016 р.                             

Інж. Любомир Герші 
генеральний директор