Boli ste úspešne prihlásený.

Zmena tarify v regionálnej autobusovej doprave od 1.8.2024

Od 1. augusta si už cestujúci v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji nebudú musieť kupovať lístky pri každom nástupe. Pribudnú predplatné a prestupné cestovné lístky.

Cestovanie na východnom Slovensku prechádza zásadnou zmenou. Vďaka úspešnej spolupráci medzi košickou a prešovskou župou bude v regionálnej autobusovej doprave od 1. augusta 2024 zavedená zónová tarifa. Zmena prinesie inovácie v druhoch cestovných lístkov aj ich nákupe.

„Najvýznamnejším prínosom zónovej tarify pre cestujúcich bude nová možnosť zakúpiť si časové predplatné lístky, ktoré dnes poznajú z mestských dopráv ako mesačníky, štvrťročné, polročné alebo ročné lístky. Zakúpia si ich v zákazníckom centre na stanici alebo v e-shope, a to buď na zóny, ktorými cestujú pravidelne, alebo na územie celého východného Slovenska. S časovými predplatnými lístkami si už cestujúci nebudú kupovať lístok pri každom nástupe. Vodičovi len oznámia cieľ cesty, prípadne aj typ zľavy a priložia dopravnú kartu k čítačke bez tlače papierového lístka. Tento systém výrazne zrýchli regionálnu dopravu. Dopravné karty, ktoré sú platné v súčasnosti, vrátane preukazu ISIC, zostávajú aj naďalej v platnosti a sú použiteľné u všetkých dopravcov na východnom Slovensku,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie vo vybraných zónach alebo na celom východnom Slovensku počas ich platnosti. Zónové predplatné lístky si cestujúci zakúpia tak, že si na základe tarifnej schémy navolia zóny, ktorými pravidelne prechádzajú a lístky si zakúpia konkrétne na nich v zákazníckom centre dopravcu alebo v mobilnej aplikácii UBIAN. U vodiča je možné iba predlžovanie platnosti lístka o rovnaké časové obdobie. Jedine jednodňový lístok je možné zakúpiť u vodiča. Nosičom predplatných lístkov je výhradne dopravná karta s menom a fotografiou cestujúceho.

„Novým benefitom, ktorý ponúkame, je prestupný lístok na dva spoje. Ak bude niekto cestovať napríklad z Bardejova do Košíc s prestupom v Prešove a kúpi si lístky zvlášť na každý spoj v hotovosti, zaplatí spolu 6,50 eur. S prestupným lístkom cez dopravnú kartu ho však cesta vyjde len na 4 eurá. Cestujúci musí na prvom spoji nahlásiť vodičovi zastávku, na ktorej prestupuje a konečný cieľ cesty. Na druhom spoji v Prešove už len oznámi vodičovi výstupnú zastávku a cestovné overí priložením dopravnej karty. Týmto opatrením už viac nebudú cenovo znevýhodnení tí cestujúci, ktorí sú nútení prestupovať,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Keďže nosičom predplatných lístkov bude výhradne dopravná karta, kraje odporúčajú cestujúcim, aby si ju čo najskôr vybavili, ak ju ešte nemajú.

Pre cestujúcich, ktorí si aj naďalej budú kupovať jednorazové neprestupné lístky (čo je dnes jediný dostupný druh lístkov), sa z pohľadu spôsobu nákupu lístka nič nemení. Cestujúci nastúpi do vozidla, oznámi vodičovi cieľ cesty a ten mu vydá cestovný lístok. Cestujúci sa teda pri zakupovaní jednorazových lístkov (prestupných aj neprestupných) nepotrebuje vyznať v tarifných zónach. Cenu cestovného podľa tarifných zón automaticky určí palubný počítač.

Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji (IDS Východ) platný od 1.8.2024 >

Cenník cestovného platný od 1.8.2024 >

Tarifná schéma IDS Východ >

Zdroj: Tlačová správa KSK a PSK