Boli ste úspešne prihlásený.

Aktuálne obchádzky a zmeny v doprave

Zákaznícke centrum na autobusovej stanici v Košiciach bude v období 23.4. - 28.4.2019 otvorené v zmenenom čase 8:00 - 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou v čase 12:00 - 12:30 hod.