Boli ste úspešne prihlásený.

Ponuka pre CK, CA, študentské centrá a pracovné agentúry

eurobus, a.s. ponúka cestovným kanceláriam a agentúram, študentským centrám a pracovným agentúram  spoluprácu pri predaji cestovných lístkov na pravidelné medzinárodné autobusové linky prostredníctvom predajného systému eurobus.

Kontakt:
Ing. Jana Kubovičová
vedúca oddelenia operatívy

eurobus, a.s.
Staničné námestie 9, 042 04 KOŠICE
phone: +421 55 6807 378
mobil: +421 918 610 209
fax: +421 55 6786 279
mail: kubovicova@eurobus.sk
www.eurobus.sk