Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov MHD Spišská Nová Ves a Smižany od 1.2.2023

Od stredy 1. februára 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek MHD Spišská Nová Ves a Smižany. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch:

Linka      Zmena

1             obnovená prevádzka vybraných spojov cez zastávku Medza, poliklinika
2             prevádzka vybraných víkendových spojov lepšie prispôsobená koncom bohoslužieb
3             spoj č. 39 s odchodom o 17.10 h z autobusovej stanice predĺžený až na zastávku Novov.Huta, D.tábor
5             spoj č. 15 s odchodom o 7.35 h zo Sídliska Východ bude premávať iba počas voľných dní
9             obmedzená prevádzka spojovo do závodu EMBRACO počas voľných dní
10           obmedzená prevádzka spojovo do závodu EMBRACO počas voľných dní
14           obmedzená prevádzka spojovo do závodu EMBRACO počas voľných dní
15           nový spoj č. 2 s odchodom o 7.30 h zo Sídliska Východ - náhrada za spoj č. 15 na linke 5

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

MHD Spišská Nová Ves >


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.2.2023

Od stredy 1. februára 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Gemer a Spiš. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Gemer

Linka/spoj      Zmena

808401/13       časový posun spoja o 12 min. neskôr (19.02 h)
808403/5         časový posun odchodu z východiskovej zastávky (Dobšiná, nám.) o 2 min. skôr (5.33 h)
808405/21       časový posun spoja o 35 min. neskôr (9.55 h) - prípoj k spoju 802450/26 do Košíc
808413/62       časový posun spoja o 2 min. skôr (4.33 h) - prípoj k spoju 808445/1 do Košíc v Štítnik, nám.
808414/23       časový posun spoja o 30 min. neskôr (18.35 h) - prípoj od spoja 808448/35 z Rožňavy v Plešivec, aut.st.
808424            zapracovaná zastávka Hranovnica, Dielňa modrotlače na všetkých prechádzajúcich spojoch
808432/30       časový posun spoja o 60 min. neskôr (17.50 h)
808432/33       časový posun spoja o 30 min. neskôr (18.35 h) - prípoj od spoja 808448/35 z Rožňavy v Plešivec, aut.st.
808448/35       časový posun spoja o 10 min. skôr z Rožňava, AS (18.15 h), predĺženie spoja už z Rožňava, nem. (odch. 18.10 h)

Región Spiš

Linka/spoj      Zmena

801401/28       
spoj vedený až po zastávku Gelnica, nemocnica
801401/29       spoj vedený už zo zastávky Gelnica, nemocnica o 18.12 h
801401/30       časový posun spoja o 30 min. neskôr (18.55 h)
801401/209     spoj vedený už zo zastávky Gelnica, nemocnica o 18.12 h
801405/201     spoj vedený už zo zastávky Gelnica, nemocnica o 6.14 h
801419/7         časový posun spoja o 15 min. neskôr (12.00 h) - prípoj od spoja 810430/81 zo Sp. Novej Vsi
801419/10       časový posun spoja o 15 min. neskôr (12.10 h)
801419/27       časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.10 h) - prípoj od spoja 810430/2 z Mníška n.Hnilcom
801419/59       časový posun spoja o 15 min. neskôr (12.35 h)
810401/17       časový posun spoja o 20 min. neskôr (15.20 h) - prípoj od vlaku Os 7823
810401/20       časový posun spoja o 20 min. neskôr (15.55 h)
810401/28       časový posun spoja o 1 min. skôr (14.24 h)
810401/206     časový posun spoja o 1 min. skôr (15.24 h)
810401            zapracovaná zastávka Spišská N.Ves, Skladový areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
810402/4         časový posun spoja o 5 min. neskôr (6.35 h)
810406/2         časový posun spoja o 15 min. skôr (5.05 h)
810406/202     časový posun spoja o 5 min. neskôr (15.30 h)
810406/203     časový posun spoja o 10 min. neskôr (15.20 h)
810412/5         časový posun spoja o 5 min. skôr (6.45 h)
810412/6         časový posun spoja o 6 min. skôr (6.26 h)
810414/9         zrušená zachádzka do Hincoviec
810414/18       zapracovaná zachádzka do HIncoviec
810414/41       zapracovaná zachádzka do Hincoviec, Trsťany
810414/213     zrušený spoj
810414/214     zrušený spoj - náhrada sp. 810416/206
810430/5         časový posun spoja o 10 min. skôr (5.25 h), spoj vedený až po zastávku Švedlár, rázc.žel.st.
810430/12       spoj vedený už zo zastávky Švedlár, rázc.žel.st. o 6.17 h, zrušená zachádzka do Starej Vody
810430/44       rozdelený spoj, v dňoch školského vyučovania zapracovaná zachádzka do Starej Vody
810430/59       časový posun spoja o 30 min. skôr (14.00 h), spoj vedený až po Mníšek n.Hnilcom
810430/73       spoj vedený len v trase Mníšek n.Hnilcom - Smolník (s pokračovaním do Košíc na linke 802427)
810438/2         časový posun spoja o 5 min. skôr (4.55 h)
810451/16       časový posun spoja o 10 min. skôr (17.07 h) - prípoj k spoju 810453/18 do Krompách v Kluknava, mlyn
810451/208     nový spoj Krompachy, žel.st. - Krompachy, nem. o 17.35 h v soboty, nedele a štátne sviatky
810451/209     nový spoj Krompachy, nem. - Krompachy, žel.st. o 17.43 h v soboty, nedele a štátne sviatky
810453/19       spoj vedený už zo zastávky Slovinky, Dorotea o 21.54 h
810458/44       zrušený spoj - náhrada sp. 810453/19
810460/2         časový posun spoja o 10 min. skôr (5.11 h)
810460/3         spoj vedený o 6.55 h zo zastávky Krompachy, nem.
810461/201     spoj vedený až po zastávku Spišské Vlachy, žel.st. - prípoj k vlaku Os 7806
810461/202     spoj vedený už zo zastávky Spišské Vlachy, žel.st. o 7.11 h
810463/14       nový spoj Spišské Vlachy, Dobrá Voľa, č.d.11 - Spišské Vlachy, ZŠ o 12.20 h v dňoch škol. vyučovania
810463/16       nový spoj Spišské Vlachy, ZŠ - Krompachy, žel.st. o 7.37 h v dňoch školského vyučovania
810463/17       spoj vedený o 12.10 h zo zastávky Spišské Vlachy, ZŠ do Spišské Vlachy, Dobrá Voľa, č.d.11
810463/19       nový spoj Krompachy, žel.st. - Spišské Vlachy, ZŠ o 7.15 h v dňoch školského vyučovania
810464/23       zrušená zachádzka cez Granč-Petrovce a Beharovce

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Obmedzenia na sídl. Nad Jazerom

Z dôvodu začatia prvej etapy rekonštrukcie Slaneckej ulice v Košiciach budú spoje prímestskej autobusová doprava od nedele 13. marca 2022 premávať v úseku medzi Galaktickou ulicou a Raketovou ulicou po obchádzkovej trase cez Važeckú ulicu. Zastávka Važecká bude presunutá zo Slaneckej ulice na Važeckú ulicu pred OC Važec v oboch smeroch. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy z Košíc v smere do Krásnej a späť.


Uzatvorenie mosta v Sirníku

Z dôvodu mimoriadneho uzatvorenia mosta cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník dôjde od štvrtka 10. marca 2022 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/10 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude premávať medzi Oborínom a Zemplínskym Klečenovom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Sirník, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč nebudú obsluhované

802409/7 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Sirník, Stredisko obce; v úseku Sirník - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/14 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Sirník, Stredisko obce; v úseku  Veľké Kapušany - Sirník bude spoj zrušený bez náhrady

802409/11 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Zemplínskym Klečenovom a Oborínom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Zemplínsky Branč, Novosad, Hraň a Sirník nebudú obsluhované

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.