Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od piatka 1. júla 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regióne Košice. Zmeny sa týkajú dočasného zrušenia jedného páru spojov do obce Skároš a jeho náhrady zachádzkou iného prechádzajúceho spoja.

Linka/spoj    Zmena

802415/113   spoj nahradený novým spojom 802415/155
802415/155   náhradný spoj o 17.30 h z Košíc do Trsteného p.Hornáde so zachádzkou do Skároša
802416/27     spoj dočasne zrušený - náhrada spoj 802415/155
802416/28     spoj dočasne zrušený - náhrada spoj 802415/155

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 1.7.2022:

802415 Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde >
802416 Ždaňa / Skároš / Trstené pri Hornáde / Valaliky / Gyňov - Čaňa - Košice,USS >


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od soboty 18. júna 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves. Zmeny sa týkajú časových posunov a úprav jazdných dôb spojov, rozšírenia prepravy bicyklov a zapracovania nových autobusových zastávok na základe žiadostí cestujúcich a organizácií.

Linka/spoj    Zmena

801409          rozšírenie prepravy bicyklov na cyklonosiči na spojoch 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20 a 21
802419          zapracované zastávky Kechnec, Handtmann 1 a 2 na všetkých prechádzajúcich spojoch
802462          zapracované zastávky Kechnec, Handtmann 1 a 2 na všetkých prechádzajúcich spojoch
802463          zapracované zastávky Kechnec, Handtmann 1 a 2 na všetkých prechádzajúcich spojoch
808415/6       časový posun spoja o 5 min. skôr (5.00 h) - prípoj k spoju 808405/51 do Košíc
808415/18     časový posun spoja o 5 min. skôr (4.55 h) - prípoj k spoju 808405/51 do Prešova
810436/20     upravená jazdná doba spoja
810436/22     upravená jazdná doba spoja
810438/14     upravená jazdná doba spoja

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MHD v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch

Od stredy 1. júna 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves a vybraných liniek MHD v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch. Zmeny sa týkajú časových posunov spojov, úprav trasovania a zapracovania nových autobusových zastávok na základe žiadostí cestujúcich, obecných úradov a organizácie IDS Východ, s.r.o.

Prímestská doprava

Linka/spoj    Zmena

802437         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802438         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802460/5      časový posun spoja o 5 min. neskôr (14.55 h)
802460/12    časový posun spoja o 5 min. neskôr (16.03 h)
808402/13    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.45 h)
808402/41    časový posun spoja o 3 min. neskôr (14.05 h)
808404/24    časový posun spoja o 5 min. neskôr (9.45 h)
808404/26    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.15 h) - prípoj od spoja 702502/1 z Košíc
808404/27    spoj vedený v Rožňave okolo NsP sv. Barbory
808404/46    časový posun spoja o 5 min. neskôr (13.40 h) - prípoj od spoja 808425/42 z Kr. Dlhej Lúky
808405/58    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.10 h) - prípoj od vlaku IC 182 Hornád z Budapešti
808406/13    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.35 h)
810408         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810410         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810465         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch

MHD Spišská Nová Ves a Smižany

Linka/spoj    Zmena

MHD 2/ 4       časový posun spoja o 2 min. neskôr (6.32 h) - zabezpečenie prípoja od linky MHD 8
MHD 2/ 6       časový posun spoja o 5 min. neskôr (7.30 h)
MHD 7/ 3       spoj vedený už od sídl. Východ v čase 6.55 h
MHD 7/ 21     spoj zrušený
MHD 7/ 10     spoj vedený o 7.09 h len z Hájika a cez Podskalu
MHD 7/ 16     spoj zrušený - náhrada spoj 10 linky MHD 7
MHD 8/ 37     nový spoj o 14.00 h v trase sídl. Západ, kostol - OC Madaras
MHD 8/ 50     spoj zrušený - náhrada spoj 6 linky MHD 8
MHD 8/ 55     spoj zrušený
MHD 8/ 7       časový posun spoja o 3 min. neskôr (6.28 h)
MHD 8/ 51     časový posun spoja o 10 min. neskôr (16.25 h)
MHD 8/ 54     časový posun spoja o 10 min. neskôr (16.30 h)
MHD 8/ 57     časový posun spoja o 2 min. neskôr (16.47 h)
MHD 9/ 2       spoj vedený len v dňoch školských prázdnin - v dňoch školského vyučovania náhrada spoj 18 linky MHD 10
MHD 10/ 18   spoj vedený zachádzkou cez Autobusovú stanicu
MHD 13/ 7     časový posun spoja o 5 min. skôr (14.45 h)
MHD 13/ 10   časový posun spoja o 5 min. skôr (15.00 h) - zabezpečenie prípoja k vlaku Os 7825
MHD 14/ 1     spoj zrušený - náhrada spoj 3 linky MHD 14

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >
MHD Spišská Nová Ves a Smižany >


Uzávierka mosta na Škultétyho ul. v Prešove

Od soboty 7. mája 2022 bude prebiehať dlhodobá uzávierka mosta nad železničnou traťou na Škultétyho ul. v Prešove. Z tohto dôvodu budú spoje na linke 810416 Spišská Nová Ves - Prešov obchádzať uzatvorený úsek v Prešove po uliciach Škultétyho > Budovateľská > Pražská > Košická v oboch smeroch. Spoje budú zastavovať v smere do Prešova aj na zastávkach Prešov, Škultétyho, Prešov, Priemyselné centrum a Prešov, Košická. V smere do Spišskej Novej Vsi budú spoje zastavovať aj na zastávke Prešov, Škultétyho.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálny cestovný poriadok linky 810416 Spišská Nová Ves - Domaňovce - Krompachy - Široké - Prešov >.


Dlhodobá uzávierka mosta v Gelnici

Z dôvodu plánovanej dlhodobej uzávierky mosta cez rieku Hnilec (horný most) v Gelnici bude od stredy 30. marca 2022 doprava organizovaná v zmenenom režime a prímestské linky prechádzajúce dotknutým úsekom budú premávať podľa obchádzkových cestovných poriadkov.

801401 Gelnica - Žakarovce

  • spoje v smere z Gelnice do Žakaroviec budú zo zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • vybrané spoje v dopoludňajších a popoludňajších hodinách budú vedené už od/až po zastávku Gelnica, nemocnica

801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce

  • spoje v smere do Kojšova, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Kojšova, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná

  • spoje v smere do Prakoviec, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Prakoviec, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a zastávku Gelnica, TESCO. Zastávka Gelnica, Banícke nám. nebude obsluhovaná
  • spoje v smere do Margecian, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Margecian, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS

  • spoje v smere z aj do Gelnice budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO

Zastávka Gelnica, Banícke nám. bude počas uzávierky mosta ZRUŠENÁ.

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu zmien v trasách liniek dochádza aj k drobným časovým posunom pri vybraných spojoch. Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 30.3.2022:

801401 Gelnica - Žakarovce >
801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce >
801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná >
801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS >


Zmena trasy linky MHD 1 z dôvodu uzávierky ulice Medza v Spišskej Novej Vsi

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Medza v Spišskej Novej Vsi (medzi OC Lidl a OC NEO zóna) nebude od pondelka 21. marca 2022 linka MHD 1 v Spišskej Novej Vsi dočasne zastavovať na zastávkach Medza, poliklinika a Nad Medzou, Lidl. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Kaufland (vzdialená približne 300 m od zastávky Medza, poliklinika) a Štefánikovo námestie (vzdialená približne 400 m od zastávky Nad Medzou, Lidl).

Od rovnakého dátumu zároveň dochádza k menším zmenám v cestovných poriadkoch liniek MHD Spišská Nová Ves 2, 8 a 13. Platné cestovné poriadky nájdete v sekcii Cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany >.


Obmedzenia na sídl. Nad Jazerom

Z dôvodu začatia prvej etapy rekonštrukcie Slaneckej ulice v Košiciach budú spoje prímestskej autobusová doprava od nedele 13. marca 2022 premávať v úseku medzi Galaktickou ulicou a Raketovou ulicou po obchádzkovej trase cez Važeckú ulicu. Zastávka Važecká bude presunutá zo Slaneckej ulice na Važeckú ulicu pred OC Važec v oboch smeroch. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy z Košíc v smere do Krásnej a späť.


Uzatvorenie mosta v Sirníku

Z dôvodu mimoriadneho uzatvorenia mosta cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník dôjde od štvrtka 10. marca 2022 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/10 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude premávať medzi Oborínom a Zemplínskym Klečenovom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Sirník, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč nebudú obsluhované

802409/7 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Sirník, Stredisko obce; v úseku Sirník - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/14 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Sirník, Stredisko obce; v úseku  Veľké Kapušany - Sirník bude spoj zrušený bez náhrady

802409/11 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Zemplínskym Klečenovom a Oborínom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Zemplínsky Branč, Novosad, Hraň a Sirník nebudú obsluhované

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.