Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.10.2023

Od nedele 1. októbra 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice a Spišská Nová Ves. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Košice

Linka/spoj      Zmena

802427/8         zrušený spoj
802427/9         zrušený spoj
802430/3         spoj zastavuje aj na zastávkach Košice, Myslava, Grunt a Baška, čak.
802430/21       spoj vedený o 14.55 h zo zastávky Košice, AS
802430/24       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802430/25       spoj vedený o 18.30 h zo zastávky Košice, AS
802430/26       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802430/30       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802430/33       spoj vedený o 20.00 h zo zastávky Košice, AS
802430/34       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802430/40       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802430/41       spoj vedený o 17.20 h zo zastávky Košice, AS
802430/47       spoj vedený o 18.55 h zo zastávky Košice,  AS
802430/48       spoj vedený až po zastávku Košice, AS
802434/55       zrušený spoj
802434/56       zrušený spoj
802437/10       úprava jazdných časov
802450/112     zrušený spoj
802450/121     zrušený spoj
802454/47       zapracovaná zachádzka do priemyselného parku Veľká Ida
802462/22       spoj zastavuje aj na zastávke Čečejovce, ZŠ

Región Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

810412/28      nový spoj o 6.00 h zo Spišských Vlách, kult.dom do Spišskej Novej Vsi (cez Olcnavu) v pracovné dni
810414/8        zrušený spoj
810414/43      nový spoj o 13.00 h zo Spišskej N.Vsi, AS do Krompách v dni školského vyučovania
810414/48      nový spoj o 12.00 h z Krompách, žel.st. do Spišskej Novej Vsi v dni školského vyučovania
810438/11      nový spoj o 7.20 h zo Spišskej N.Vsi, AS do Betlanoviec v pracovné dni
810438/42      nový spoj o 7.55 h z Betlanoviec, kostol do Spišskej Novej Vsi (cez Vydrník) v pracovné dni
810439/11      zrušený spoj
810439/34      zrušený spoj
810453/7        časový posun spoja o 30 min. neskôr (11.41 h)
810453/10      časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.51 h)

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Obmedzenie premávky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany

Z dôvodu obmedzenia prejazdu vozidiel na moste cez odvodňovací kanál na ceste II/552 pri obci Vojany dôjde od pondelka 11. septembra 2023 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/2 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude vedený z Veľkých Kapušian o 5 min. neskôr (5.20 h) a bude premávať medzi Veľkými Kapušanmi a Veľkými Raškovcami po obchádzkovej trase cez Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Stretavu, Stretavku a Drahňov (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Vojany a Krišovská Liesková nebudú obsluhované. Zastávka Veľké Kapušany, Vojanská cesta bude nahradená zastávkou Veľké Kapušany, žel.zast.

802409/1 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Veľké Raškovce, č.d.2; v úseku Veľké Raškovce - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/4 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Veľké Raškovce, č.d.2; v úseku Veľké Kapušany - Veľké Raškovce bude spoj zrušený bez náhrady

802409/3 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Veľkými Raškovcami a Veľkými Kapušanmi po obchádzkovej trase cez Drahňov, Stretavku, Stretavu, Pavlovce nad Uhom a Čierne Pole (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Krišovská Liesková a Vojany nebudú obsluhované. Zastávka Veľké Kapušany, Vojanská cesta bude nahradená zastávkou Veľké Kapušany, žel.zast.

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


MHD Spišská Nová Ves a Smižany v režime školských prázdnin (AKTUALIZOVANÉ 7.9.2023)

Z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku vodičov autobusov, ktorý znemožňuje zabezpečenie riadnej dopravnej obslužnosti, bude mestská hromadná doprava v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch premávať aj naďalej od pondelka 4. septembra 2023 až do odvolania v režime školských prázdnin. Premávať budú spoje označené v cestovnom poriadku značkami X a X11, a spoje bez označenia. Spoje s označením X10 nebudú premávať. Nad rámec prázdninového cestovného poriadku budú premávať nasledujúce školské spoje:

Linka/spoj     Trasa

810103/11       6.40 h Autobusová stanica - 7.00 h Novov.Huta, D.tábor
810103/14       7.04 h Novov.Huta, D.tábor - 7.38 h Autobusová stanica
810103/75       13.45 h Autobusová stanica - 14.10 h Novov.Huta, D.tábor - doplnený spoj premáva od 8.9.2023
810103/30       14.10 h Novov.Huta, D.tábor - 14.28 h Autobusová stanica - doplnený spoj premáva od 8.9.2023
810107/10       7.09 h Hájik - 7.29 h Autobusová stanica
810111/3         7.00 h ZŠ Hutnícka - 7.40 h Autobusová stanica

Cestovné poriadky nájdete na:

Mestská hromadná doprava - Spišská Nová Ves a Smižany >

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.9.2023

Od piatka 1. septembra 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice a Spišská Nová Ves. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Košice

Linka/spoj      Zmena

802435/1         úprava jazdných časov
802435/4         časový posun spoja o 5 min. neskôr (4.50 h); úprava jazd. časov
802435/7         úprava jazdných časov
802435/8         úprava jazdných časov
802435/11       úprava jazdných časov
802435/12       úprava jazdných časov
802435            všetky prechádzajúce spoje vedené cez zastávky Plavnica, obchvat, Lipany, Hviezdoslavova a Plaveč, rázc.Kozelec
802442/17       časový posun spoja o 10 min. neskôr (15.45 h)
802449            linka skrátená len na úsek Košice - Vranov n.Topľou a späť

Región Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

810412/1        zrušený spoj
810412/24      zrušený spoj
810420/72      časový posun spoja o 5 min. neskôr (4.50 h); úprava jazd. časov
810420/74      časový posun spoja o 5 min. neskôr (4.50 h); úprava jazd. časov
810420/91      úprava jazdných časov
810420/102    časový posun spoja o 5 min. skôr (15.05 h)
810420/111     časový posun spoja o 5 min. skôr (22.15 h); úprava jazd. časov
810420/113    časový posun spoja o 5 min. skôr (22.15 h); úprava jazd. časov
810420/120    časový posun spoja o 5 min. skôr (4.50 h); úprav jazd. časov
810420           zrušené zastavovanie všetkých prechádzajúcich spojov na zastávke Rudňany, garáže ŽB
810463/18      nový spoj o 18.08 h zo Spišského Podhradia, nám. do Spišských Vlách v pracovné dni
810464/2        spoj skrátený len od zastávky Spišské Vlachy, kult.dom
810464/4        zrušený spoj

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Zmena organizácie dopravy na zastávke Važecká v Košiciach

Z dôvodu uzávierky Važeckej ulice v Košiciach dôjde od utorka 25. apríla 2023 4.00 h k presunu oboch nástupíšť autobusovej zastávky Važecká (v smere do mesta aj von z mesta) do vnútra obratiska električiek. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy v oboch smeroch.