Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.6.2023

Od štvrtka 1. júna 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Košice

Linka/spoj      Zmena

802431            na spojoch 33 a 36 umožnená od 1.7. do 3.9.2023 preprava bicyklov na nosiči
802437            na spojoch 29, 48, 60 a 67 umožnená od 1.7. do 3.9.2023 preprava bicyklov na nosiči
802454/19       zrušené zastavovanie na zastávke Cestice, ZŠ (Tč 16)
802454/21       zrušené zastavovanie na zastávke Cestice, ZŠ (Tč 16)
802454/50       zmena poradia zastávok v obci Cestice (Cestice, Jednota - Cestice, ZŠ)

Región Rožňava

Linka/spoj      Zmena

808402/19     
spoj vedený aj v dňoch školského vyučovania
808402/41      zrušený spoj - náhrada sp. 808402/19
808404/19      časový posun spoja o 5 min. neskôr (7.35 h)
808404/20      časový posun spoja o 5 min. neskôr (8.35 h)
808404/49      zrušený spoj
808404/58      zrušený spoj
808404/61      zrušený spoj
808404/65      spoj vedený každý pracovný deň
808404/68      časový posun spoja o 10 min. skôr (17.20 h), spoj vedený každý pracovný deň
808404           úprava jazdných časov na spojoch 10, 12, 41 a 65

Región Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

801409           na spojoch 200 - 202, 205 - 210 a 212 umožnená od 3.6. do 30.9.2023 preprava bicyklov na nosiči
810430           zjednotenie zastavovania spojov na zastávkach MČ Sp. Nová Ves - Ferčekovce, Novoves.Huta a Gretľa
810433           zjednotenie zastavovania spojov na zastávkach MČ Sp. Nová Ves - Ferčekovce, Novoves.Huta a Gretľa

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Uzávierka cesty v Kostoľanoch nad Hornádom 

Z dôvodu uzávierky cesty na Sokoľskej ulici v Kostoľanoch nad Hornádom budú od štvrtka 11. mája 2023 spoje prímestskej dopravy z a do obce Sokoľ premávať po obchádzkovej trase. Z uvedeného dôvodu bude počas trvania uzávierky zrušená zastávka Kostoľany n.Hornádom, ZŠ. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Kostoľany n.Hornádom, centrum (cca. 100 metrov) alebo Kostoľany n.Hornádom, Sokoľská (cca. 450 metrov). Nástupište zastávky Kostoľany n.Hornádom, Sokoľská v smere zo Sokoľa bude posunuté pred odbočku na obchádzkovú trasu (cca. 15 metrov proti smeru jazdy).

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu obchádzkovej trasy dochádza aj časovým posunom odchodov vybraných spojov v smere zo Sokoľa do Košíc na linkách 802437 a 802438 o približne 3 minúty skôr. Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Upozorňujeme cestujúcich, že v zmysle platnej Tarify v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave sa mení výška cestovného na spojoch prechádzajúcich úsekom Kostoľany nad Hornádom - Sokoľ.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

802437 Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H - Sokoľ >
802438 Košice - Sokoľ - Družstevná p.H. - Obišovce - Malá Lodina >


Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MHD Spišská Nová Ves od 1.5.2023

Od pondelka 1. mája 2023 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves a MHD v Spišskej Novej Vsi. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Košice

Linka/spoj      Zmena

802453/26       v Moldave n.Bodvou, Rožňavská čaká na spoj 802463/30 zo Včelárov
802463/30       spoj vedený už zo zastávky Dvorníky-Včeláre, Včeláre, čak. o 4.16 h

Región Rožňava

Linka/spoj      Zmena

808416           
úprava jazdných časov na spojoch 2 - 4, 6, 8 - 14, 17, 19, 20 a 22
808422           úprava jazdných časov na spojoch 2, 3, 5, 6, 12 - 18 a 20 - 22
808433           úprava jazdných časov na spojoch 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17 - 19, 21, 23, 28, 31 a 43
808435           úprava jazdných časov na spojoch 2, 14 - 16, 19 a 25
808448           úprava jazdných časov na spojoch 2, 3, 9, 11 - 15, 17, 21, 23, 25, 29, 35, 38 a 44

Región Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

810406/12      spoj vedený iba v dňoch školského vyučovania (náhrada v dňoch šk. prázdnin sp. 810406/18)
810406/18      nový spoj počas dní školských prázdnin o 14.25 h z Danišoviec do Sp. Novej Vsi
810408           zapracované zastavovanie na zastávke Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810408/201    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.30 h), spoj preradený na linku 810410
810408/202    spoj preradený na linku 810410
810420/33      časový posun spoja o 5 min. skôr (6.35 h)
810420/92      úprava jazdných časov
810430/11      časový posun spoja o 45 min. skôr (8.20 h)
810430/81    časový posun spoja v úseku Sp. Nová Ves - Mníšek n.Hnilcom o 5 min. skôr (11.20 h), zapracované zastavovanie na chýbajúcich zastávkach v Hnilčíku
810430/103    zapracované zastavovanie na zastávkach Gretľa, Gretľa kopec, Hnilčík, kostol, Hnilčík, Sekel, Stará Voda, Štátne lesy a Švedlár, Hrable
810433/40      zrušený spoj
810433/43      zrušený spoj
810435/21      časový posun spoja o 5 min. neskôr (15.45 h)
810436/8        časový posun spoja o 10 min. skôr (9.25 h)
810436/10      časový posun spoja o 5 min. skôr (7.10 h), spoj premáva denne v období od 1.7. do 3.9.2023
810436/29      nový spoj v pracovných dňoch od 1.7. do 3.9.2023 o 10.30 h zo Sp. Novej Vsi do Hrabušice, majer
810437/3        spoj vedený iba v dňoch školského vyučovania (náhrada v dňoch šk. prázdnin sp. 810437/7)
810437/7        nový spoj počas dní školských prázdnin o 6.35 h z Letanovce, časť Strelník do Sp. Novej Vsi
810437/32      spoj vedený cez zastávky Smižany, Hasičská stanica a Sp. Nová Ves, ZŠ Hutnícka
810438/24      spoj nepremáva od 1.7. do 3.9.2023
810438/35      spoj nepremáva od 1.7. do 3.9.2023
810438/39      spoj premáva denne v období od 1.7. do 3.9.2023
810438/40      nový spoj v pracovných dňoch od 1.7. do 3.9.2023 o 11.10 h z Hrabušice, majer do Betlanoviec
810438/47      spoj nepremáva od 1.7. do 3.9.2023

MHD Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

810102/16       nový spoj počas pracovných dní o 20.10 h z autobusovej stanice cez sídl. Tarča na autobusovú stanicu
810107/20       spoj vedený až po autobusovú stanicu
810108/8         zrušený spoj
810110/28       spoj vedený cez sídl. Východ a radnicu

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >
Mestská hromadná doprava Spišská Nová Ves >


Zmena organizácie dopravy na zastávke Važecká v Košiciach

Z dôvodu uzávierky Važeckej ulice v Košiciach dôjde od utorka 25. apríla 2023 4.00 h k presunu oboch nástupíšť autobusovej zastávky Važecká (v smere do mesta aj von z mesta) do vnútra obratiska električiek. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy v oboch smeroch.