Boli ste úspešne prihlásený.

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Zmeny cestovných poriadkov MHD Spišská Nová Ves a Smižany od 15.4.2024

Od pondelka 15. apríla 2024 sa menia cestovné poriadky liniek MHD Spišská Nová Ves a Smižany č. 4 a 10. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch:

810104/5      časový posun spoja o 5 min. skôr (13.05 h)
810110/23    časový posun spoja o 2 min. skôr (13.23 h)

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

MHD 4 Podskala - Sídl.Východ - Smižany - Sídl. Západ - Sídl.Východ - Podskala >
MHD 10 Smižany - Sídl.Západ - Embraco >


Zmena organizácie dopravy v obci Smižany

Z dôvodu výstavby okružnej križovatky v obci Smižany v križovatke ciest II/536 a III//3251 dôjde od piatka 5. apríla 2024 k zmenám v organizácii liniek regionálnej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy prechádzajúcich dotknutým úsekom.

MHD 4 Podskala - Sídl.Východ - Smižany - Sídl. Západ - Sídl.Východ - Podskala

 • spoje budú v Smižanoch vedené po obchádzkovej trase ... - Duklianska,eurobus - ZŠ Hutnícka - Smižany, kult.dom - Smižany, pošta - Smižany, kostol - Smižany, Hasičská stanica - Smižany, Iliašovská č.d.414 - Sídl.Západ,kostol - Duklianska,eurobus - ...; Zastávky Smižany, žel.zastávka, Smižany, Maša rázc. a Smižany, kaštieľ nebudú obsluhované

MHD 10 Smižany - Sídl.Západ - Embraco

 • spoje v smere zo Smižian budú začínať na zastávke Smižany, pošta; Zastávka Smižany, kaštieľ nebude obsluhovaná

MHD 11 Sídl. Západ - Sídl. Mier - ZŠ Lipová - sídl. Východ - Autobusová stanica

 • spoj 1 bude vedený až zo zastávky Autobusová stanica; Obec Smižany nebude počas trvania uzávierky cesty touto linkou obsluhovaná

810401 Spišská Nová Ves - Iliašovce - Kurimany - Levoča

 • spoje v smere zo Spišskej Novej Vsi do Iliašoviec/Levoče budú v Smižanoch vedené obchádzkou po ul. Tatranská, Smreková a Štefánikova so zastavovaním na zastávke Smižany, Hasičská stanica odkiaľ budú pokračovať ďalej po pôvodnej trase; Zastávky Smižany, žel.zastávka, Smižany, kaštieľ a Smižany, kostol nebudú obsluhované
   
 • spoje v smere z Iliašoviec/Levoče do Spišskej Novej Vsi budú v Smižanoch vedené obchádzkou po ul. Hviezdoslavova, Štefánikova a Iliašovská so zastavovaním na zastávkach Smižany, Hasičská stanica a Spišská N.Ves, sídl.Západ kostol odkiaľ budú pokračovať po ul. Duklianska do Spišskej Novej Vsi; Zastávky Smižany, pošta a Smižany, žel.zastávka nebudú obsluhované

810435 Spišská Nová Ves - Čingov - Spišské Tomášovce - Spišská Nová Ves

 • spoje v smere zo Spišskej Novej Vsi do Arnutoviec budú v Smižanoch vedené obchádzkou po ul. Tatranská so zastavovaním na zastávkach Smižany, kult.dom a Smižany, pošta; Zastávky Smižany, žel.zastávka, Smižany, Maša rázc. a Smižany, kaštieľ nebudú obsluhované
   
 • spoj 17 s odchodom o 6.40 h zo zastávky Spišská N.Ves, AS bude zo zastávky Smižany, Smrekova ihrisko pokračovať priamo do Spišskej Novej Vsi bez zastavovania na zastávkach Smižany, pošta, Smižany, Maša rázc. a Smižany, žel.zastávka

810437 Spišská Nová Ves - Letanovce - Spišský Štvrtok

 • spoje budú v Smižanoch vedené po ul. Tatranská so zastavovaním na zastávkach Smižany, kult.dom (len v smere zo Spišskej Novej Vsi) a Smižany, pošta; Zastávky Smižany, žel.zastávka, Smižany, Maša rázc. a Smižany, kaštieľ nebudú obsluhované

810438 Spišská Nová Ves - Spišský Štvrtok - Hrabušice - Vydrník - Betlanovce - Hrabušice

 • spoje budú v Smižanoch vedené po ul. Tatranská so zastavovaním na zastávkach Smižany, kult.dom (len v smere zo Spišskej Novej Vsi) a Smižany, pošta; Zastávky Smižany, žel.zastávka, Smižany, Maša rázc. a Smižany, kaštieľ nebudú obsluhované

Zastávka Smižany, kaštieľ bude počas trvania uzávierky cesty zrušená. Ako náhradu je možné využiť zastávku Smižany, pošta (150 m).

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

MHD 4 Podskala - Sídl.Východ - Smižany - Sídl. Západ - Sídl.Východ - Podskala >
MHD 10 Smižany - Sídl.Západ - Embraco >
MHD 11 Sídl. Západ - Sídl. Mier - ZŠ Lipová - sídl. Východ - Autobusová stanica >
810401 Spišská Nová Ves - Iliašovce - Kurimany - Levoča >
810435 Spišská Nová Ves - Čingov - Spišské Tomášovce - Spišská Nová Ves >
810437 Spišská Nová Ves - Letanovce - Spišský Štvrtok >
810438 Spišská Nová Ves - Spišský Štvrtok - Hrabušice - Vydrník - Betlanovce - Hrabušice >

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


Zmeny cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy od 1.4.2024

Od pondelka 1. apríla 2024 sa menia cestovné poriadky liniek regionálnej autobusovej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves. Prehľad najdôležitejších zmien v cestovných poriadkoch v jednotlivých regiónoch:

Región Košice

Linka/spoj      Zmena

802403            zapracovaná zastávka Ďurďošík, Vyšné lúky na prechádzajúcich spojoch
802442/29      časový posun spoja o 10 min. skôr (22.55 h)
802442/31      časový posun spoja o 10 min. skôr (22.55 h)
802447            zapracovaná zastávka Ďurďošík, Vyšné lúky na prechádzajúcich spojoch
802448            zapracovaná zastávka Ďurďošík, Vyšné lúky na prechádzajúcich spojoch

Región Rožňava

Linka/spoj      Zmena

808405/58       zastavuje aj na zastávke Lipovník, rázc.Drnava (len na výstup)

Región Spišská Nová Ves

Linka/spoj      Zmena

810414/15      zachádza na zastávku Hincovce, Trsťany
810414/18      zachádza na zastávku Hincovce, Trsťany
810414/25      zachádza na zastávku Hincovce, Trsťany

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Platné cestovné poriadky nájdete na:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >


Zmena organizácie dopravy na sídl. Nad jazerom v Košiciach

Z dôvodu zmien v organizácii dopravy vyvolaných rekonštrukciou Slaneckej cesty v Košiciach dôjde od štvrtka 14. decembra 2023 k obnoveniu zastavovania všetkých prechádzajúcich spojov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy (vrátane spojov dopravcu ARRIVA Michalovce, a.s.) na autobusovej zastávke Važecká v oboch smeroch. Upozorňujeme cestujúcich, že rekonštrukčné práce na Slaneckej ceste môžu aj naďalej spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy v oboch smeroch.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


Obmedzenie premávky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany

Z dôvodu obmedzenia prejazdu vozidiel na moste cez odvodňovací kanál na ceste II/552 pri obci Vojany dôjde od pondelka 11. septembra 2023 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/2 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude vedený z Veľkých Kapušian o 5 min. neskôr (5.20 h) a bude premávať medzi Veľkými Kapušanmi a Veľkými Raškovcami po obchádzkovej trase cez Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Stretavu, Stretavku a Drahňov (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Vojany a Krišovská Liesková nebudú obsluhované. Zastávka Veľké Kapušany, Vojanská cesta bude nahradená zastávkou Veľké Kapušany, žel.zast.

802409/1 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Veľké Raškovce, č.d.2; v úseku Veľké Raškovce - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/4 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Veľké Raškovce, č.d.2; v úseku Veľké Kapušany - Veľké Raškovce bude spoj zrušený bez náhrady

802409/3 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Veľkými Raškovcami a Veľkými Kapušanmi po obchádzkovej trase cez Drahňov, Stretavku, Stretavu, Pavlovce nad Uhom a Čierne Pole (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Krišovská Liesková a Vojany nebudú obsluhované. Zastávka Veľké Kapušany, Vojanská cesta bude nahradená zastávkou Veľké Kapušany, žel.zast.

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.