Boli ste úspešne prihlásený.

Duálne vzdelávanie

Študuj, praxuj, zarábaj počas strednej školy

Spoločnosti eurobus a.s. a TEMPUS GROUP a.s. pripravili v rámci projektu Systém duálneho vzdelávania pre školský rok 2020/2021 praktické vyučovanie v odbore:
6317 M Obchodná akadémia.


Spolupracujeme s: Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice

Učebná zmluva: Absolvovanie výcviku počas všetkých 4 rokoch výlučne v administratívnych budovách spoločností Tempus. Dĺžka vyučovacieho dňa v 1. ročníku je 6 hodín/týždenne. Dĺžka vyučovacieho dňa v 2 - 4 ročníku je 7 hodín/týždenne.

Praktické vyučovanie: prebieha v moderne zariadených kanceláriách pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov spoločnosti formou individuálnej výuky. Spoločnosť TEMPUS GROUP a.s. poskytuje ekonomické, personálne a IT služby pre eurobus a.s.


Motivácia:

 1. od prvého ročníka je žiak členom profesionálneho tímu
 2. motivačné štipendium
 3. stravovanie so stravnými lístkami Callio
 4. praktické skúsenosti

Silné stránky duálneho systému vzdelávania:

 • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a  ich obsah
 • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
 • Motivácia žiaka k lepším pracovným a študijným výkonom prostredníctvom prospechových štipendií
 • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
 • Žiak v rámci duálneho vzdelávania zažíva reálne pracovné situácie a osvojuje si firemnú kultúru
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Viac info na https://dualvkocke.sk/