Boli ste úspešne prihlásený.

Cenník za užívanie autobusovej stanice

  bez DPH s DPH
Za jeden spoj prímestských, diaľkových a medzištátnych liniek 2,20 € 2,64 €
Za jeden vstup nepravidelnej (osobitnej) dopravy 6,00 € 7,20 €
Za každú začatú hodinu parkovania na AS Spišská Nová Ves 1,25 € 1,50 €


Cenník je platný od 1. 1. 2019.

Vlastníkom Autobusovej stanice Rožňava je mesto Rožňava. Správcom Autobusovej stanice Rožňava je spoločnosť eurobus, a.s.

Na stiahnutie