Boli ste úspešne prihlásený.

Spišská Nová Ves

Chrapčiakova 37
052 01 Spišská Nová Ves

Autobusová stanica sa nachádza severo-západne od centre mesta Spišská Nová Ves, niekoľko minút chôdze západne od železničnej stanice po ulici J. Fabiniho.

Služby poskytované na autobusovej stanici

Otvorená denne od 4:30 do 23:00 hod.
Vývesné tabule odchodov autobusovej zahraničnej, diaľkovej a prímestskej autobusovej dopravy
a tiež železničnej dopravy.

Služby zákazníckeho centra

Otvorené pondelok - piatok od 7:30 do 16:00 hod.
Informácie o odchodoch a príchodoch autobusov
Predaj a dobíjanie čipových kariet prímestskej dopravy
Predaj cestovných lístkov a miesteniek diaľkovej a zahraničnej dopravy
Predaj knižných cestovných poriadkov


Kontakty:
tel. +421 905 404 921
e-mail: jurekova@eurobus.sk


Orientačný plán autobusovej stanice

  Cenník za užívanie autobusovej stanice

Vlastníkom Autobusovej stanice Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves. Správcom Autobusovej stanice Spišská Nová Ves je spoločnosť eurobus, a.s.