Boli ste úspešne prihlásený.

Cenník za užívanie autobusovej stanice

  bez DPH s DPH
Za jeden spoj prímestských, diaľkových a medzištátnych liniek 3,06 € 3,67 €
Za jeden vstup nepravidelnej (osobitnej) dopravy 6,96 € 8,35 €
Za každú začatú hodinu parkovania na AS Spišská Nová Ves 1,45 € 1,74 €


Cenník je platný od 1. 3. 2022.

Vlastníkom Autobusovej stanice Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves. Správcom Autobusovej stanice Spišská Nová Ves je spoločnosť eurobus, a.s.