Boli ste úspešne prihlásený.

Cenník za užívanie autobusovej stanice

  bez DPH s DPH
Za jeden spoj prímestských liniek 3,10 € 3,72 €
Za jeden spoj diaľkových a medzištátnych liniek 5,60 € 6,72 €
Za jeden vstup nepravidelnej (osobitnej) dopravy 10,00 € 12,00 €
Za každú začatú hodinu parkovania na AS Košice (pravidelná doprava nad 20 minút, nepravidelná doprava nad 30 minút 1,60 € 1,92 €
Celodenné parkovanie nad 8 hodín 12,80 € 15,36 €
Manipulačný poplatok - nefunkčná karta (zablokovaná vstupná karta) 5,00 € 6,00 €


Cenník je platný od 1. 1. 2019.

Autobusovú stanicu prevádzkuje:
Tempus - Invest, s.r.o., Rastislavova 110, 043 95 Košice

Na stiahnutie