Boli ste úspešne prihlásený.

Cenník za užívanie autobusovej stanice

  bez DPH s DPH
Za jeden spoj prímestských liniek 4,38 € 5,26 €
Za jeden spoj diaľkových a medzištátnych liniek 6,72 € 8,06 €
Za jeden vstup nepravidelnej (osobitnej) dopravy 11,60 € 13,92 €
Za každú začatú hodinu parkovania na AS Košice (pravidelná doprava nad 20 minút, nepravidelná doprava nad 30 minút) 2,07 € 2,48 €
Celodenné parkovanie nad 8 hodín 16,56 € 19,87 €
Manipulačný poplatok - nefunkčná karta (zablokovaná vstupná karta) 5,80 € 6,96 €


Cenník je platný od 1. 3. 2022.

Autobusovú stanicu prevádzkuje:
Tempus - Invest, s.r.o., Rastislavova 110, 043 95 Košice