Boli ste úspešne prihlásený.

Rožňava

Kancelária poskytuje klientom všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy (najvýhodnejšie autobusové spojenie podľa požiadaviek zákazníka, prepravná cena za vykonanú službu, výnimky v platnosti autobusových spojov, vysvetlenie ustanovení Prepravného poriadku a Tarify, všeobecné informácie súvisiace s prepravou zákazníka).

Súčasne zabezpečuje všetky služby spojené s úlohami a povinnosťami zakladajúceho člena združenia EMBASE, ktorým eurobus, a.s. je od 1.marca 2005 ( personifikáciu dopravnej čipovej karty (DČK), aktiváciu DČK pre ostatných členov združenia, aktiváciu žiackej preukážky, resp. elektronickej kreditnej peňaženky, navýšenie resp. kontrolu kreditu, uloženie informácie o zakúpenom žiackom časovom lístku na DČK, vykonanie zmien na DČK, resp. vybavenie reklamácie, všeobecné informácie súvisiace s používaním DČK a jej výhodami.

Kancelária zabezpečuje predaj cestovných lístkov v systéme AMS a na všetky medzinárodné autobusové linky spoločnosti eurobus,a.s. Košice.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok   07:00 - 16:00 hod.

Kontakt:
tel.: +421 907 997 584
e-mail: rv@eurobus.sk