Boli ste úspešne prihlásený.

Spišská Nová Ves

Kancelária poskytuje klientom všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú prevádzky mestskej hromadnej dopravy, primeskej pravidelnej autobusovej dopravy a aj medzinárodnej dopravy.V pokladni si cestujúci môžu vybaviť čipovú kartu (personifikáciu dopravnej čipovej karty, aktiváciu žiackej preukážky, resp. elektronickej kreditnej peňaženky, navýšenie resp. kontrolu kreditu, uloženie informácie o zakúpenom žiackom časovom lístku na DČK, vykonanie zmien na DČK, resp. vybavenie reklamácie, všeobecné informácie súvisiace s používaním DČK a jej výhodami.

Kancelária zabezpečuje predaj cestovných lístkov v systéme AMS a na všetky medzinárodné autobusové linky, spoločnosti eurobus,a.s. Košice.Zaroveň poskytujeme informácie o príchodoch, odchodoch, trase spoja....

V kancelárii je možnosť nahlásiť sa na zájazd do Nového Targu-Poľsko (nepravidelná doprava).

Kontakt: 
tel. +421 905 404 921, +421 53 442 11 54
e-mail: novotna@eurobus.sk

Otváracie hodiny:
7.30 - 12.00     13.00 - 15.30