Boli ste úspešne prihlásený.

Zahraničná a diaľková doprava

Pravidelné linky do krajín Európy opäť obnovené :)


Odchody
a príchody

Predajné
miesta

Prepravný
poriadok

 

Prevádzka medzinárodnej linky spoločnosti eurobus, a.s. je opäť obnovená na linke:

linka 802855 Košice – Frankfurt, dopravca Interbus, s.r.o. Košice od 7. 4. 2021

 


 

Informácie k ostatným medzinárodným linkám:

linka 709805 Prešov – Viedeň od 13.07.2020 ZRUŠENÁ

linka 810804 Sp. Nová Ves – Makarska od 12.07.2020 ZRUŠENÁ

linka 802853 Košice – Nyíregyháza od 11.07.2020 ZRUŠENÁ

linka 802856 Košice – Genevé bude od 17.10.2020 až do odvolania POZASTAVENÁ.

linka 807822 Michalovce – Bradford od 30.07.2020

ZRUŠENÝ SPOJ v utorok z Slovenska a vo štvrtok späť má od 1.9.2020 linka 802856 Košice – Genevé >

 


Cestovné lístky už v predaji >


 

Žiadame cestujúcich, aby v záujme ochrany zdravia:

  • na palube autobusu nosili ochranné rúška, alebo iné vhodné prekrytie nosa a úst
  • pred každým nástupom do autobusu použili dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk
  • necestovali v prípade, ak pociťujú príznaky respiračného ochorenia, alebo majú zvýšenú teplotu
  • uposlúchli pokyny personálu ohľadom hygienických opatrení
  • na výzvu poskytli údaje požadované príslušnými oprávnenými orgánmi

 


Cenníky  |  Obchodné podmienky Online predaja  |  Obchodné podmienky a zásady predaja cestovných lístkov


Cestovné poriadky