Boli ste úspešne prihlásený.

Spišská Nová Ves - Košice - Lučenec - Zadar - Split - Makarska

Informatívny cestovný poriadok platný od 26. 6. do 6. 9. 2020.

➎     
   
12.00 Spišská Nová Ves, AS 16.25
12.20 Levoča, AS 16.10
13.20 Prešov, AS 15.15
14.00 Košice, AS 14.45
15.10 Rožňava, AS 13.40
16.00 Rimavská Sobota, AS 12.45
16.50 Lučenec, AS 12.20
17.25 Šiatorská Bukovinka, štátna hranica CLO 11.45
17.25 Somoskóujfalu, oh. CLO 11.45
23.10 Letenye, oh. CLO 6.00
23.25 Goričan CLO 5.45
4.40 Zadar, AK 0.15
5.00 Biograd, AK 23.40
5.45 Vodice, AK 23.00
5.55 Šibenik, AK 22.45
7.00 Trogir, AK 21.45
7.35 Split, AK 21.10
8.05 Omiš, AK 20.20
8.35 Baška Voda, magistrála 19.45
8.50 Makarska, AK 19.30
   
   

 

Na základe informácií Ministerstva vnútra Chorvátska s účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy
Zároveň ministerstvo odporúča občanom pred uskutočnením cesty vyplniť online formulár
, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov pri prechode hranice.
V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.
Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. Žiadame cestujúcich, aby v záujme ochrany zdravia:

 • na palube autobusu nosili ochranné rúška, alebo iné vhodné prekrytie nosa a úst
 • pred každým nástupom do autobusu použili dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk
 • necestovali v prípade, ak pociťujú príznaky respiračného ochorenia, alebo majú zvýšenú teplotu
 • uposlúchli pokyny personálu ohľadom hygienických opatrení
 • na výzvu poskytli údaje požadované príslušnými oprávnenými orgánmi​Prepravu zabezpečuje: eurobus, a.s. 
Staničné námestie 9, Košice
tel.: +421 907 979 107

Dni prevádzky:
 - premáva v piatok
 - premáva v sobotu

 • Na linke je povolená vnútroštátna doprava na území Slovenska aj preprava medzi Slovenskom a Chorvátskom.
 • Na linke neplatia zľavy cestovného okrem uvedených:
  Deti do 12 rokov sa prepravujú za polovičné cestovné.
  Cestujúci do 26 rokov a nad 60 rokov majú 10% zľavu na spiatočnom cestovnom.
 • Jedna príručná batožina a 1 batožina sa prepravujú bezplatne, za každú ďalšiu sa počíta dovozné.


Nakupujte lacnejšie online na

e-mail: infomal@eurobus.sk
 tel: +421907979107 alebo +421556807306

Cestovné a druhy cestovného sú uvedené v Tarife zahraničnej dopravy.