Boli ste úspešne prihlásený.

Mukačevo - Košice

Informatívny cestovný poriadok platný od 15. 12. 2019.

   
18.15 Košice, AS 8.55
18.55 Sečovce, aut.st. 8.20
19.20 Michalovce, žel.st. 8.00
19.35 Sobrance, aut.st. 7.45
19.45 Vyšné Nemecké, št.hr. 7.32
20.20 Vyšné Nemecké, št.hr. CLO 7.25
21.45 Užhorod, KPPCLO 7.40
22.05 Užhorod, AS 6.30
22.55 Mukačevo, AS 5.25
   


Prepravu zabezpečuje: eurobus, a.s. Košice
Dni prevádzky: premáva denne
Okrem:
Linka 11 nepremáva od 23.12.2019 do 24.12.2019, od 30.12.2019 do 31.12.2019, od 23.12.2020 do 24.12.2020, od 30.12.2020 do 31.12.2020 
Linka 12 nepremáva nepremáva od 24.12.2019 do 25.12.2019, od 31.12.2019 do 1.1.2020, od 24.12.2020 do 25.12.2020, od 31.12.2020 do 1.1.2021

  • Časové údaje sú uvedené v miestnom čase (na Slovensku CET, na Ukrajine EET).
  • Vnútroštátna preprava je povolená na území SR s výnimkou prepravy medzi Vyšným Nemeckým, Sobrancami a Michalovcami
  • Bezplatne sa prepravujú 2 bazožiny (max. 60x90x40cm), za batožinu presahujúcu hoci len jeden z uvedených rozmerov sa platí dovozné.
  • Na linke nie je povolená preprava nadrozmerných predmetov, detských kočíkov a živých zvierat (okrem vodiaceho psa)
  • Dovozné sa platí aj za tretiu a ďalšiu batožinu, ak boli na prepravu prijaté.
  • Dovozné za batožinu je 1,00 Eur / 30,- UAH.


Nakupujte lacnejšie online na

Zľava 5% - 20% na cestovné lístky kúpené online na www.eurobus.sk.

e-mail: infomal@eurobus.sk

tel: +421907979107 alebo +421556807306

Cestovné a druhy cestovného sú uvedené v Tarife zahraničnej dopravy.