Boli ste úspešne prihlásený.

Reklamácie

Pri reklamácií treba predložiť:

  • čipovú kartu
  • žiadosť na spracovanie reklamácie čipovej karty