Boli ste úspešne prihlásený.

Strata - krádež čipovej karty

Pri ohlásení straty alebo krádeže čipovej karty treba predložiť:

  • žiadosť o zablokovanie čipovej karty a vydanie novej


Povinné poplatky:

  • manipulačný poplatok 1,00€