Boli ste úspešne prihlásený.

Vybavovanie čipových kariet

K vybaveniu treba predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej čipovej karty
  • doklad totožnosti
  • pri vybavovaní novej čipovej karty je potrebná prítomnosť žiadateľa, ktorému sa čipová karta vybavuje z dôvodu odfotografovania na mieste

 

Povinné poplatky:

  • cena čipovej karty 7,00€

 

Nepovinné poplatky:

  • cena obalu 0,30€

 

Informácie o vydávaní čipových kariet: +421 55 6807 223